Quyết định 3445/QĐ-BYT

Quyết định 3445/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 3445/QĐ-BYT 2021 sửa đổi Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm COVID19 đã được thay thế bởi Quyết định 3802/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vắc xin COVID19 và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 3445/QĐ-BYT 2021 sửa đổi Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm COVID19


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3445/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KHÁM SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Hội đồng chuyên môn xây dựng hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được thành lập theo Quyết định số 2933/QĐ-BYT ngày 15/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp ngày 15/6/2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay thế mẫu Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bằng mẫu Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Nguyễn Trường Sơn

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2021)

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG
………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

 

Họ và tên: ................................................................................................ Nam □ Nữ □

Ngày sinh.............................................................................................................

Nghề nghiệp:........................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:............................................ Số điện thoại:....................................

I. Sàng lọc

1. Tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên (Nếu có, loại tác nhân dị ứng:................. )

Không □

Có □

2. Tiền sử bị COVID-19 trong vòng 6 tháng

Không □

Có □

3. Tiền sử tiêm vắc xin khác trong 14 ngày qua (Nếu có, loại vắc xin:.......... )

Không □

Có □

4 Tiền sử bệnh mạn tính, đang tiến triển (Nếu có, loại bệnh:...................... )

Không □

Có □

5. Đang bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, đã cắt lách, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, corticoid liều cao (tương đương hoặc hơn 2mg prednisolon/kg/ngày trong ít nhất 7 ngày)

Không □

Có □

6. Bệnh cấp tính (Nếu có, loại bệnh mắc:……………………………………. ................................................... )

Không □

Có □

7. Đang mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ

Không □

Có □

8. Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào

Không □

Có □

9. Tiền sử bệnh nền, bệnh mạn tính được điều trị ổn định (Nếu có, loại bệnh:……………………………………………………………………………...  ........................................................................................................... )

Không □

Có □

10. Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu hoặc đang dùng thuốc chống đông

Không □

Có □

11. Độ tuổi: ≥65 tuổi

Không □

Có □

12. Bất thường dấu hiệu sống (ghi rõ)

• Nhiệt độ:      độ C

• Mạch:           lần/phút

• Huyết áp:     mmHg

• Nhịp thở:       lần/phút; SpO2:      % (nếu có)

Không □

Có □

13. Dấu hiệu bất thường khi nghe tim phổi

Không □

Có □

14. Rối loạn tri giác

Không □

Có □

15. Đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19:

□ Chưa tiêm

□ Đã tiêm, loại vắc xin:........................................................................

 

 

 

II. Kết luận:

- Đủ điều kiện tiêm chủng ngay (Tất cả đều KHÔNG có điểm bất thường)

- Chống chỉ định tiêm chủng vắc xin cùng loại (Khi CÓ điểm bất thường tại mục 1)

- Trì hoãn tiêm chủng (Khi CÓ bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 2, 3, 4, 5, 6, 7)

- Chuyển tiêm chủng và theo dõi tại bệnh viện (Khi CÓ tại các mục 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

- Đề nghị chuyển đến.....................................................................................

- Lý do:............................................................................................................

 

 

Thời gian:... giờ ... phút, ngày ....tháng     năm 2021
Người thực hiện sàng lọc
(ký, ghi rõ họ và tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3445/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3445/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2021
Ngày hiệu lực15/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2021
Cập nhật5 tháng trước
(11/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3445/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3445/QĐ-BYT 2021 sửa đổi Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm COVID19


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3445/QĐ-BYT 2021 sửa đổi Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm COVID19
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3445/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Trường Sơn
       Ngày ban hành15/07/2021
       Ngày hiệu lực15/07/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2021
       Cập nhật5 tháng trước
       (11/08/2021)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3445/QĐ-BYT 2021 sửa đổi Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm COVID19

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3445/QĐ-BYT 2021 sửa đổi Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm COVID19