Quyết định 345/2004/QĐ-UB

Quyết định 345/2004/QĐ-UB quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy do tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 345/2004/QĐ-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 158/2006/QĐ-UBND xử lý văn bản ban hành trái pháp luật Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 10/05/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 345/2004/QĐ-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/2004/QĐ-UB

Yên Bái, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI MÔTÔ XE MÁY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001 và Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường bộ;

- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ;

- Căn cứ nội dung Công điện số 1404/CP-NC ngày 28/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ, giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ban hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy;

- Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XV về áp dụng những biện pháp xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh Ủy tại Thông báo số 751/KL/TU, ngày 08/11/2004 và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Công văn số 69/CV-HĐ ngày 11 tháng 10 năm 2004;

- Xét đề Nghị của Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh tại Tờ trình số 06/TT-ATGT ngày 09 tháng 11 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định bắt buộc đối với người điều khiển và người ngồi trên môtô, xe máy khi tham gia giao thông trên tất cả các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái (kể cả đường đô thị) phải đội mũ bảo hiểm.

- Những người có một trong các hành vi sau đây thì xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 10 chương II Nghị định 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ.

1- Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển môtô, xe máy tham gia giao thông;

2- Không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên phương tiện môtô, xe máy tham gia giao thông.

3- Chuyên chở người không đội mũ bảo hiểm trên môtô, xe máy khi tham gia giao thông.

Điều 2: Giao cho lực lượng Cảnh sát giao thông trong tỉnh được quyền xử phạt hành chính những vi phạm được quy định tại Điều 1 Quyết định này. Lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát Trật tự, Thanh tra giao thông và các lực lượng khác có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Điều 3: Giao cho Sở Giao thông vận tải triển khai việc đặt biển báo quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và Chi cục đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, chống đầu cơ, nâng giá và lưu thông những loại mũ bảo hiểm xe máy kém chất lượng trên thị trường.

Điều 4: Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Trung ương và địa phương, Ủy ban Nhân dân các cấp trong tỉnh, các cơ quan báo chí, tuyên truyền có trách nhiệm làm tốt công tác quản lý, giáo dục phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và chủ trương của tỉnh về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, để cán bộ công nhân viên chức và nhân dân tự giác chấp hành các quy định tại Quyết định này.

Điều 5: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, đơn vị quân đội, các doanh nghiệp Trung ương và địa phương; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH
Phùng Quốc Hiển

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 345/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu345/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2004
Ngày hiệu lực01/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 345/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 345/2004/QĐ-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 345/2004/QĐ-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu345/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhùng Quốc Hiển
        Ngày ban hành16/11/2004
        Ngày hiệu lực01/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2006
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 345/2004/QĐ-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 345/2004/QĐ-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Yên Bái