Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT

Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT về việc thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành làm rõ các nội dung trong đơn thư và trên báo chí tại tỉnh Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành làm rõ nội dung đơn thư báo chí tại Bình Thuận


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 345/2006/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA LIÊN NGÀNH LÀM RÕ CÁC NỘI DUNG TRONG ĐƠN THƯ VÀ TRÊN BÁO CHÍ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2004; Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật Đất đai năm 2003; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 1991;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1002/VPCP-VII ngày 24/02/2006 của Văn phòng Chính phủ: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thành lập Đoàn Thanh tra với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ để thanh tra làm rõ các nội dung nêu trong đơn và trên báo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Công văn cử người tham gia Đoàn Thanh tra của các Bộ, ngành;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1 . Thành lập Đoàn Thanh tra để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi là Đoàn Thanh tra) gồm các ông:

+ Ông Đặng Xuân Thành - Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trưởng đoàn;

+ Ông Đặng Trường Giang - Thanh tra viên chính, Thanh tra Chính phủ - Phó Trưởng đoàn;

+ Ông Đinh Quốc Tuấn - Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

+ Ông Nguyễn Văn Hà - Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

+ Ông Nguyễn Khắc Minh - Chuyên viên chính Vụ II, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

+ Ông Bùi Văn Phú - Chuyên viên Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

UBND tỉnh Bình Thuận cử một cán bộ tham gia Đoàn Thanh tra.

Điều 2 . Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ: Xác minh làm rõ các nội dung theo đơn của công dân và báo chí phản ánh sau:

1. Việc giao khoán đất lâm nghiệp, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao khoán đất lâm nghiệp và việc chuyển nhượng đất lâm nghiệp tại Lâm trường Tánh Linh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận;

2. Việc khai thác rừng tại khu vực Sa Loum, thuộc xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, việc khai thác rừng và trồng rừng tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;

3. Việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc chuyển nhượng đất trái phép tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Quyền hạn Đoàn Thanh tra theo Luật Thanh tra và Luật Khiếu nại, tố cáo.

Thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc từ ngày công bố Quyết định.

Điều 3 . Các ông có tên ở Điều 1, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nôi dung thanh tra chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
Như Điều 3;
Văn phòng Chính phủ;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
UBND tỉnh Bình Thuận;
Lưu VT, TTr, HS (T)

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Triệu Văn Bé

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 345/2006/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu345/2006/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2006
Ngày hiệu lực04/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 345/2006/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành làm rõ nội dung đơn thư báo chí tại Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành làm rõ nội dung đơn thư báo chí tại Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu345/2006/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTriệu Văn Bé
        Ngày ban hành04/04/2006
        Ngày hiệu lực04/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành làm rõ nội dung đơn thư báo chí tại Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành làm rõ nội dung đơn thư báo chí tại Bình Thuận

            • 04/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực