Quyết định 347/QĐ-UBND

Quyết định 347/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 - tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2014 giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 347/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014 - TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BKHĐT ngày 17/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 113/TTr-SKHĐT ngày 22/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh thực hiện (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm triển khai, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP;
- Bộ: KH và ĐT, TC;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- LĐVP Phòng: KTTH, KTN, VX;
- Lưu VT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

 

KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2014

Chủ đầu tư

Số QĐ; ngày, tháng, năm

TMĐT

Trong đó: TPCP

1

2

3

4

5

6

7

 

TỔNG SỐ

 

424.761

424.761

123.000

 

I

NGÀNH THỦY LỢI

 

326.670

326.670

109.000

 

 

Danh mục dự án hoàn thành sau năm 2015

 

326.670

326.670

109.000

 

1

Công trình sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn.

2110/QĐ-UBND ngày 30/7/2009; 274/QĐ-UBND ngày 02/02/2010; 2037/QĐ-UBND ngày 31/10/2013

326.670

326.670

109.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

II

NGÀNH Y TẾ

 

98.091

98.091

14.000

 

 

Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước 31/12/2013

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng

 

15.468

15.468

3.000

 

 

- Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn TPCP, BVĐK huyện Bù Đăng giai đoạn 2008 - 2010

375 ngày 24/2/2009

15.468

15.468

3.000

SY tế

2

Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long

 

15.292

15.292

1.260

 

 

- Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn TPCP, BVĐK huyện Phước Long giai đoạn 2008 - 2010

2552 ngày 26/11/2008

15.292

15.292

1.260

SY tế

3

Bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành

 

7.500

7.500

833

 

 

- Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn TPCP, BVĐK huyện Chơn thành giai đoạn 2008 - 2010

377 ngày 24/2/2009

7.500

7.500

833

SY tế

4

Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp

 

17.508

17.508

5.000

 

 

- Nâng cấp, mở rộng BVĐK huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước lên 70 giường.

2644 ngày 17/9/2009

9.617

9.617

4.000

UBND huyện Bù Đốp

 

- Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn TPCP, BVĐK huyện Bù Đốp giai đoạn 2008 - 2010

376 ngày 24/4/2009

7.891

7.891

1.000

Sở Y tế

5

Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Long

 

42.323

42.323

3.907

 

 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long (nâng cấp từ 150 giường lên 200 giường).

3060 ngày 30/10/2009

11.442

11.442

607

UBND TX Bình Long

 

- Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn TPCP, BVĐK khu vực Bình Long giai đoạn 2008 - 2010

2551 ngày 26/11/2008

30.881

30.881

3.300

Sở Y tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 347/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu347/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2014
Ngày hiệu lực25/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 347/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2014 giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2014 giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu347/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýPhạm Văn Tòng
        Ngày ban hành25/02/2014
        Ngày hiệu lực25/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2014 giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2014 giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ Bình Phước

            • 25/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực