Quyết định 3477/QĐ-UBND

Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2015 về chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3477/QĐ-UBND tổ chức khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi Bình Định 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3477/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC KHAI THÁC, THU MUA, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ CÁ NGỪ THEO CHUỖI” TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3465/QĐ-BNN ngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi”;

Căn cứ Biên bản hợp tác thực hiện dự án “Chuyển giao công nghệ đánh bắt của Nhật nhằm hiện đại hóa nghề cá ngừ tại Việt Nam” giữa UBND tỉnh Bình Định và Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại Sakai;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1538-TB/TU ngày 07/9/2015 về chủ trương hỗ trợ, khuyến khích ngư dân tham gia Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2710/TTr-SNN ngày 19/8/2015 và Tờ trình số 3241/TTr-SNN ngày 29/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” tỉnh Bình Định như sau:

1. Hỗ trợ chủ tàu cải tạo hầm bảo quản, đầu tư hầm hạ nhiệt:

Mức hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi tàu tham gia Đề án.

Tổng số tàu tham gia Đề án: 25 tàu.

2. Hỗ trợ khuyến khích thuyền trưởng và thuyền viên thực hiện quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản.

Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/kg đối với cá ngừ đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu tươi, nguyên con dạng sashimi.

3. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ: từ năm 2015 - 2017.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND huyện Hoài Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chi cục Trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3477/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3477/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2015
Ngày hiệu lực06/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3477/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3477/QĐ-UBND tổ chức khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi Bình Định 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3477/QĐ-UBND tổ chức khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi Bình Định 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3477/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Thị Thu Hà
       Ngày ban hành06/10/2015
       Ngày hiệu lực06/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3477/QĐ-UBND tổ chức khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi Bình Định 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3477/QĐ-UBND tổ chức khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi Bình Định 2015

           • 06/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực