Quyết định 348/QĐ-CTN

Quyết định 348/QĐ-CTN năm 2008 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 348/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 348/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 18/TTr-CP ngày 20/03/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 108 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 56 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Hồng Kông); 18 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan; 31 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 62 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 06 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 155 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 25 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 03 công dân hiện đang cư trú tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; 16 công dân hiện đang cư trú tại vương quốc Na Uy (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Đào Trà My, sinh ngày 12/4/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101/1202 Hwasung Town, 500-7 Wolsung-dong, Dalso-gu, Taegu-si, KOREA

2. Vũ Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 06/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #24-7 Okgye-dong, Jung-gu, Daejeon-si, KOREA

3. Lý Kiều Tuyên, sinh ngày 02/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #192-3 (302-ho) Nonhy-eon-dong, GangNam-gu, Seoul, KOREA

4. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 24/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #356 Gwansim-ri, Goa-eup, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, KOREA

5. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 01/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #15-8 Bokhyeon-dong, Buk-gu, Daegu-si, KOREA

6. Trương Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 230-22 Sadang-dong, Dongjak-gu, Seoul KOREA

7. Ngô Thị Bé Sáu, sinh ngày 20/11/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2-401 Doeksan Apt., #1284-3 Okpo-dong, Geoje-si, Gyeong-sangNam-do, KOREA

8. Tôn Thị Tuyền, sinh ngày 25/11/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 621 Dodong-ri, Euis-eong-eup, Euiseong-gun, Gyeongsang-Nam-do, KOREA

9. Lê Thị Cẩm Loan, sinh ngày 23/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1173-1 Bakdai-ri, Nae-Nam-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsang-Nam-do, KOREA

10. Văn Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 28/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 87-11 Seokjeong-ri, Yeomchi-eup, Asan-si, Chungcheong-Nam-do, KOREA

11. Phan Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 03/03/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 304 Kuhak-ri, Dopo-myeon, Youngam-gun, JeollaNam-do, KOREA

12. Đặng Thị Ngọc yến, sinh ngày 24/11/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #274 Kyonchon-ri, Muan-eup, Muan-gun, JeollaNam-do, KOREA

13. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 09/9/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104-106 Dadaepureun Apt., #1548-13 Dadae-dong, Saha-gu, Busan-si, KOREA

14. Phạm Thị Bích Phượng, sinh ngày 03/02/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #305-1201 Se-a Apt., Gaeop 99-1 Baekseop-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, KOREA

15. Võ Thị Mộng Cầm, sinh ngày 20/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #713-4, 2-gu, Geumsan-ri, Daedong-myeon, Hampyung-gun, Je-ollaNam-do, KOREA

16. Phan Thị Phương Diễm, sinh ngày 13/11/1978 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #404-10 Inhu-dong 1-ga, Daekjin-gu, Jeonju-so, Jeollabuk-do, KOREA

17. Trần Nữ Hồng Tâm, sinh ngày 04/6/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103-803 Seongwon Apt., Taejeon-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do, KOREA

18. Nguyễn Ngọc Trinh, sinh ngày 12/12/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện tượng 103-31 Haedo 2-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, KOREA

19. Nguyễn Ngọc Mịnh, sinh ngày 02/02/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 330-1 Juksan-ri, Juksan-my-eon, Ansung-si, Gyeonggi-do, KOREA

20. Trần Thị Kim Em, sinh ngày 20/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1322-5 Sa 1-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA

21. Nguyễn Thị Bích Hiền, sinh ngày 13/5/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Goodmorning Villa, #511-22 Hyoseong-dong, Gyeyang-gu, Incheon-si, KOREA

22. Đặng Thị Lan, sinh ngày 25/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1056 Jaenae-ri, Daesong-myeon, Nam-gu, Pohang-si, Gyeong-sangbuk-do, KOREA

23. Nguyễn Khánh Ly, sinh ngày 19/02/1986 tại SócTrăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 325-6 Sanchon-ri, Bubal-eup, Yicheon-si, Gyeonggi-do, KOREA

24. Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 03/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 207-1508 Seongseo Ju-gong 2 Danji, #1846 Shidang-dong Dalseo-gu, Deagu-si, KOREA

25. Trương Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 08/8/1978 tại TP HCM

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 165 (3/2) Kasan-ri, Jin-cheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheon-gbuk-do, KOREA

26. Dương Thái Thảo Châu, sinh ngày 21/7/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1787 Taepyung 4-dong, Sujeong-gu, SungNam-si, Gyeonggi-do, KOREA

27. Phạm Thu Hồng, sinh ngày 15/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 183-3 Doma-dong, Seo-gu, Daejeon-si, KOREA

28. Trần Thị Trúc Phương, sinh ngày 17/4/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1967-14 Songhuyn-dong, Dalseo-gu, Daegu-si, KOREA

29. Lê Thị Trang, sinh ngày 11/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 401 Haeun Modern Ville, 460-15 Daeya-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do, KOREA

30. Võ Thị Thu Thanh, sinh ngày 26/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #16-1 Chobu-ri, Mo-hyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, KOREA

31. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 29/7/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 113-2 Seokpo-ri, Jinseo-myeon, Buan-gun, Jeollabuk-do, KOREA

32. Phạm Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 24/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #12-87 Dongdaesin-dong 1-ga, Seo-gu, Busan-si, KOREA

33. Võ Thị Trúc Linh, sinh ngày 30/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 407-003 Jukong Apt., 885 Dang-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do, KOREA

34. Hà Ngọc Thảo, sinh ngày 25/6/1976 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 306 Naeyo-ri, Buan-eup, Buan-gun, Jeollabuk-do, KOREA

35. Phạm Thị Yến Linh, sinh ngày 15/8/1985 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #62-2 Yongcheon-ri, Ok-cheon-myeon, Yangpyong-gun, Gyeong-gi-do, KOREA

36. Lê Thị Bảo Châu, sinh ngày 19/8/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 715 Saedong-ri, Podu-myeon, Goheung-gun, JeollaNam-do, KOREA

37. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 01/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 204-1503 Shindo Apt., Shinkye-ri, Mokchun-eup, Cheonan-si, ChungcheongNam-do, KOREA

38. Đặng Thị Hồng Lê, sinh ngày 20/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1005 Saedong-ri, Podu-myeon, Goheung-gun, JeollaNam-do, KOREA

39. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 10/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1013 Saedong-ri, Podu-myeon, Goheung-gun, JeollaNam-do, KOREA

40. Võ Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 04/4/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-1206 Hyundai Apt., 134 Masong-ri, Tongjin-eup, Kimpo-si, Gyeonggi-do, KOREA

41. Nguyễn Thị Mến, sinh ngày 27/6/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #710-1702 Tapmaeul GyeongNam Apt., Yatap-dong, Bun-dang-gu, SeongNam-ri, Gyeonggi-do, KOREA

42. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 03/12/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 432-3 Hak-maeul Seo-won Apt., Byeongbang-dong, Gyeyang-gu, Incheon-si tại Đồng Tháp

43. Huỳnh Thị Phượng, sinh ngày 09/10/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 475 Eupnae-ri, Danjin-eup, Dangjin-gun, ChungcheongNam-do, KOREA

44. Mai Thị Nga, sinh ngày 28/6/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 417-20 Samrak-dong, Sa-sang-gu, Busan-si, KOREA

45. Vũ Thị Niên, sinh ngày 03/6/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #510 Woosin Apt., 39-4 Gyeryu-ri, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, KOREA

46. Đào Thị Thu Hằng, sinh ngày 26/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 301 Maewon Apt., 136-100 Sangbong 2-dong, Chungrang-ku, Seoul, KOREA

47. Cao Thị Hồng Châu, sinh ngày 03/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-601 Daekwangpain- beli 2001 Namyang-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, KOREA

48. Lê Thị Bích Đào, sinh ngày 14/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt., A-1 28-9 Bemchang, Dangye-ri, Bokhyeon-dong, Buk-gu, Daegu-si, KOREA

49. Tống Thị Nhẫn, sinh ngày 19/10/1973 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 942 Dongchoon-dong, Yeonsu-gu, Incheon-si, KOREA

50. Lâm Thu Cúc, sinh ngày 23/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1813 Taepyung-dong, Sujung-gu, SungNam-city, Gyeonggi-do, KOREA

51. Khưu Thị Hiền, sinh ngày 18/9/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 716-5 Shinchun-ri, Seo-lak-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, KOREA

52. Trần Thị Kim Cúc, sinh ngày 25/10/1084 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-2102 Hyundae Home-town, 568 Shinjang-dong, HaNam-city, Gyeonggi-do, KOREA

53. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 08/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-1504 Jugong Apt., 237 Chuneui-dong, Wonmi-gu, Bu-cheon-si, Gyeonggi-do, KOREA

54. Hoàng Thị Thoa, sinh ngày 07/11/1977 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #388-5 Seongnae-dong, Kangdong-gu, Seoul, KOREA

55. Đặng Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 16/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #3682 Sinheung-dong, Sujung-gu, SungNam-si, Gyeonggi-do, KOREA

56. Lâm Khánh Linh, sinh ngày 19/11/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #510-27 Inhudong 1-ga, Deokjin-ku, Jeonju-si, Jeollabuk-do, KOREA

57. Lê Thị Hà, sinh ngày 09/10/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 696-1 Dae-ri, Jangsan-myeon, Sinan-gun, JeollaNam-do, KO-REA

58. Tạ Thị Thu Thủy, sinh ngày 17/8/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #41 Maehak-ri, Jungkwan-myoen, Kijang-gun, Busan-si, KOREA

59. Nguyễn Kim Phụng, sinh ngày 08/12/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #44-13 Munchang-dong, Jung-gu, Daejeon-si, KOREA

60. Huỳnh Thị Tú Trinh, sinh ngày 22/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 145-10 Uam-dong, Sang-dang-gu, Cheongju-si, Chungcheong-buk-do, KOREA

61. Trần Mộng Thường, sinh ngày 15/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #331-304 Yulgok Apt., Ogeum-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do, KOREA

62. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 01/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 508 Ma-dong, Dae-dong Apt., 19-2 Juan 5-dong, Nam-gu, Incheon-si, KOREA

63. Trần Thị Kiều Linh, sinh ngày 30/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2F, 1966-14 Hwabuk 1-dong, Jeju-do, KOREA

64. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 27/6/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #99-34 (24/5) Nam-san-dong, Geumjeong-gu, Busan-si, KOREA

65. Trần Thị Quý, sinh ngày 24/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 365 Bugok-ri, Songak-myeon, Dangjin-gun, Chungcheong-Nam-do, KOREA

66. Thạch Thị Nguyên, sinh ngày 14/7/1976 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 441-10 Tocksin-ri, On-san-eup, Ulju-gun, Ulsan-si, KOREA

67. Võ Thị Bích Ngọc, sinh ngày 05/6/1978 tại Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 212 Magok-ri, Haseong-myeon, Kimpo-si, Gyeonggi-do, KOREA

68. Nguyễn Ngọc Hương, sinh ngày 01/10/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-801 ChamsarangApt., 100 Bangseo-dong, Sangdang-gu, Cheon-gju-si, Chungcheongbuk-do, KOREA

69. Trần Thị Phượng, sinh ngày 24/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1019 Sang-dong, Mokpo-si, JeollaNam-do, KOREA

70. Đào Thị Kim Loan, sinh ngày 04/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 130 Dorim-ri, Seongjeon-myeon, Ganjin-gun,JeollaNam-do, KOREA

71. Trần Thị Huỳnh Nga, sinh ngày 07/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #741-10 Buyyung 6-dong, Bupyung-gu, Incheon-si, KOREA

72. Lý Thị Chi Mai, sinh ngày 27/01/1972 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 202-1301 Samsung Apt., 419 Yujeon-dong, Jangan-gu, Suwon-city, Gyeonggi-do, KOREA

73. Nguyễn Ngọc Hương, sinh ngày 31/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #153- Hiện trú tại: Haseong-ri, Jeongmi-myeon, Dangjin-gun, ChungcheongNam-do, KOREA

74. Triệu Minh Tuyến, sinh ngày 04/5/1978 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201 Daeyang House, 350-3 Namchon-dong, Namdong-gu, Incheon-si, KOREA

75. Nguyễn Thị Phương Lam, sinh ngày 23/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 309-8 Eoeun-ri, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, KOREA

76. Nguyễn Thị Tuyết Ngoan, sinh ngày 08/6/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 710-2 (5/3) Naeson-dong, Euiwang-si, Gyyeonggi-do, KOREA

77. Nguyễn Thị Nhi, sinh ngày 26/3/1978 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #401 (48/11) Kanseok 3-dong, Namdong-gu, Incheon-si, KOREA

78. Võ Thị Hồng Điệp, sinh ngày 08/12/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hani Villa 2 –B01, 712-19 Keumjung-dong, Kunpo-si, Gyeong-gi-do, KOREA

79. Nguyễn Thị Bé Bê, sinh ngày 22/7/1980 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1301 Sungwon Sang-devil 430-7 Shinjang-dong, HaNam-si, Gyeonggi-do, KOREA

80. Trần Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Taehwa Apt., 105-1 Dohwa 2-dong, Nam-gu, Incheon-si, KOREA

81. Thái Thị Hồng Trang, sinh ngày 24/4/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 494 (15/3) Hwapyeong-dong, Dong-gu, Incheon-si, KOREA

82. Đỗ Thị Trúc Loan, sinh ngày 04/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 166-5 Seobu-ri, Young-yang-eup, Youngyang-gun, Gyeong-sangbuk-do, KOREA

83. Vi Thị Thu Nga, sinh ngày 11/10/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #176-10 Yongcheon-si, Okcheon-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do, KOREA

84. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 22/8/1969 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: B02, 1402-6 Kuwol-dong, Namdong-gu, Incheon-si, KOREA

85. Lâm Thị Tuyết, sinh ngày 25/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hyundai Beach Apt., Ban-geo-dong, Dong-gu, Ulsan-si, KOREA

86. Quách Thị Kim Phượng, sinh ngày 22/02/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #(2/2) 371-12 Jangan-dong, Dongdeamun-dong, Seoul, KOREA

87. Phan Thị Ánh Tuyết , sinh năm 1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #529-46 (16/1) Mangu 3 (sam)-dong, Jungnang-gu, Seoul, KOREA

88. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 09/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #454 (35/8) Gupyeong-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, KOREA

89. Lê Thị Kim Hà, sinh ngày 20/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Yakjeon-ri, Donghae-my-eon, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsang-buk-do, KOREA

90. Trần Thanh Nương, sinh ngày 1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #65-22 Namseong-ri, Gangjin-eup, Gangjin-gun, JeollaNam-do, KOREA

91. Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 18/4/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #700-108 Gupo 1 (il)- dong, Buk-gu, Busan-si, KOREA

92. Trần Phương Lài, sinh ngày 09/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #637-1 Sageo-ri, Hakgyo-myeon, Hampyeong-gun, JeollaNam-do, KOREA

93. Hồ Xuân Thu, sinh ngày 14/10/1081 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13-19 Oma-ri, Dodeok-myeon, Koheung-gun, JeollaNam-do, KOREA

94. Phạm Thị Hon, sinh ngày 19/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #672-15 Opo-ri, Ganggu-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsang-buk-do, KOREA

95. Nguyễn Kim Hiên, sinh ngày 15/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #286 Baekseok-ri, Yeon-san-myeon, Nonsan-si, Chungcheong-Nam-do, KOREA

96. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 21/12/1977 tại Tây Ninh  

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #465-3 Yeolmi-ri, Silchon-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do, KOREA

97. Phạm Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 27/3/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #30-40 Bakdal-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, KOREA

98. Lê Thị Ngọc Lang, sinh ngày 06/5/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 260-1 Wangsan-ri, Mo-hyun-myeon, Chuin-gu, Yongin-city, Gyeonggi-do, KOREA

99. Ngô Thị Kim Tha, sinh ngày 14/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #129 Migok-ri, Jeondong-myeon, Yeongi-gun, ChungcheongNam-do, KOREA

100. Trần Thị Hoa, sinh ngày 06/09/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #183-5 Changgok 3-dong, Sujeong-gu, SeongNam-si, Gyeonggi-do, KOREA

101. Trần Thị Lũy, sinh ngày 21/01/1985 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Miju 2-cha Apt., Jisan-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, KOREA

102. Nguyễn Lê Thị Xuân Oanh, sinh ngày 27/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kumho Town Apt., Wolgok  1 (il)-dong, Gwangsan-gu, Gwangju-si, KOREA

103. Chung Thị Mỹ Dung, sinh ngày 25/10/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2302-1 Jocheon-ri, Jo-cheon-eup, Jeju-si, Jeju-do, KOREA

104. Trần Khánh Ly, sinh ngày 30/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 558-1 Yangjeong-dong, Buk-gu, Ulsan-si, KOREA

105. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 06/6/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 466 Gwansim 1-ri, Goa-eup, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, KOREA

106. Thạch Ngọc Nhi, sinh ngày 29/11/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1008 Daheung Apt., #923 Dang-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do, KOREA

107. Nguyễn Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 28/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 696-4 Gwol-dong, Ohsan-si, Gyeonggi-do, KOREA

108. Trần Thị Bích Hòa, sinh ngày 21/12/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 836-18 Yeojwa-dong, Jin-hae-si, GyeongsangNam-do, KOREA

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI TRUNG QUỐC (HỒNG KÔNG) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Hoang Kong Tung, sinh ngày 19/9/1990 tại Hồng Kông

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat D, 14/FI, Kwai King Bldg, 31 Kwong Fai Circuit, Kwai Chung, NT.

2. Vũ Thị Lý, sinh ngày 27/12/1958 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fat 1122, Yiu Man House, Tin Yiu 1 Estate, Tin Yiu Wai, NT.

3. Phạm Thu Thủy, sinh ngày 21/11/1969 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat D, 14/F, Reve Plaza, 05 Chui Wo Lane, Tai Po, N.T.

4. Phùng Thị Dung, sinh ngày 17/5/1967 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: flat 809, 8/F, Chung Kwan House, Chung On Estate, Ma On Shan, N.T

5. Đào Kim Chi, sinh ngày 12/5/1969 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2112, Lei Fook House, Low Block, Apleichau Estate, HK.

6. Vũ Thị Mên, sinh ngày 14/7/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 278, azalea House, Souk Estate, Kowloon

7. Đặng Thị Dịu, sinh ngày 11/12/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat D, 19/F, Block 6, Tuen Mun Town Plaza, Tuen Mun, N.T.

8. Phan Lộc Múi, sinh ngày 06/4/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 4, 5/F, Siu Lai House, Siu Hong Court, Tuen Mun, N.T.

9. Diệp Chí Diều, sinh ngày 07/10/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat G, 23/F, Tower 12, Ocean Shores, 880 King Road, Tseung Kwan O, NT.

10. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 03/8/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat29 Chatham Road, tầng 17, nhà A, Kowloon, Hong Kong

11. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 06/7/1972 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat C, 4/F, Block 3, No.8 Razaor Hill Rd, Sai Kung, N.T.

12. Vương Khánh Linh, sinh ngày 23/9/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 604, Ha Kwai House, Kwai Chung Estate, N.T.

13. Phạm Thị Tuyết Lê, sinh ngày 21/11/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 7, 1/F Ting Yin House (Block G), Siu On Court, 02 Tuen Hing Road, Tuen Mun, N.T.

14. Vương Ngọc Bình, sinh ngày 12/11/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 501 King Min House, King Lam Estate, Tsueng Kwan O, Kowloon, H.K

15. YUEN, Chui Hang Jossy, alias Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 02/12/1976 tại Quảng Ninh.

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1032, Lok King House, Lai King Estate, Kwai Chung, N.T.

16. Lưu Thị Mạ, sinh ngày 03/4/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/F & Roof, Lot 1141.3 SanHing Praya Road, Cheung Chau

17. Trần Thị Cui, sinh ngày 08/10/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 845, Heng Kong House, Heng On Estate, Ma On Shan

18. Lai Holly Paulla, alias Lại Hoài Phương, sinh ngày 30/12/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 438, Fai Wah House, Lok Wah South Estate, Ngau Tau Kok, Kowloon

19. Lê Thị Phượng, sinh ngày 14/4/1971 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 3, 11 Bowring Street, Yau Ma Tei, Kowloon

20. Đinh Thị Hằng, sinh ngày 09/10/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 12, 18/F, Hei Tung House, Yu Tung Court, Tung Chung, N.T.

21. Hoàng Thị Lan, sinh ngày 20/7/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 3118, Yat Kwai House, Kwai Chung Estate, Kwai Chung, N.T.

22. Nguyễn Thị Thịnh, sinh ngày 02/8/1967 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat C, 6/F Kiu Ming Mansion, 149 Fa Yuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

23. Đỗ Thị Lan, sinh ngày 07/6/1965 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 614, Chu Ping House, Long Ping Estate, Yuen Long, N.T.

24. Bùi Thị Xuân, sinh ngày 13/01/1970 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1429 Wang Yat House, lok Fu Estate, Kowloon

25. Nguyễn Thị Xâm, sinh ngày 15/6/1971 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: F/G, No.98, Pun Chung Village, Tai Po, Hong Kong

26. Trần Yến Khanh, sinh ngày 04/4/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room 1120, Block2, Lei Muk Shue Estate, Kwai Chung, N.T

27. Nguyễn Thị Huệ (YUEN, Ming Wai), sinh ngày 01/01/1977 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat B, 5/F, Block B, 374 Portland Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

28. Mễ Thị Phương, sinh năm 1971 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1026, 10/F, Block 23, Shek Kip Mei Est, Kowloon, H.K

29. Nguyễn Sơn Dương, sinh ngày 12/02/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phòng 605, King Sam HSE, King Tin Court, Shatin, H.K

30. Phạm Thị Ngọc Thư, sinh ngày 01/10/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat C, 4/F, Golden Cell Court, 252/256 Castle Peak Road, Sham shui Po, Kowloon

31. Mai Thanh Nhã, sinh ngày 01/01/1970 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2323, Hong Ying Court, Tak Tin Estate, Lam Tin, Kowloon

32. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 04/10/1975 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 3707, Sau Tai HSE, Fu Tai Est, Tuen Mun, N.T

33. Hoàng Thị Thịnh, sinh ngày 01/01/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat A, 6/F, Happy Centre, 178-184 Cheung Sha Wan Rd, Kowloon.

34. Lương Ánh Nguyệt, sinh ngày 04/02/1974 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat D, 14/F Shing Wah Mansion, 455 Hennessy Rd, Wan Chai, Hong Kong

35. Vòng Mỹ Lày, sinh ngày 10/01/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pik Wan Road 225 Hong Ying Cuor 917 Lam Tin

36. Lê Thị Xoắn, sinh ngày 11/12/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: No 77, Fung Yuen Village Tai Po, N.T

37. Vũ Thị Thư, sinh ngày 10/10/1077 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 12 Chun Yat House, Ko Chun Cuort 16/F Yau Tong Kowloon

38. Vũ Thúy Hoài, sinh ngày 01/4/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat A901 King Mei Hse, Shan King Est Tuen Mun, Hong Kong

39. Lương Thị Anh Đào, sinh ngày 30/01/1973 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Blk 52, 26/F, Flt B, Serene Grd tsing Yt, N.T

40. Nguyễn Thị Cam, sinh ngày 20/5/1977 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flt B, 14, E Tai On Court 68 Shau Kei Wan Main Ste, H.K

41. Nguyễn Thị Mai Phương, sinh ngày 11/5/1974 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Room K 28F, High prosperty terrace Tower 2, Kwai Shing Circuit

42. Vũ Thị Hương, sinh ngày 21/10/1971 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3703 block D, Tin Chung Court, Tin Shui Wai, N.T Hong Kong

43. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 04/6/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/F, 24, Yue Man Sun Chuen, Ma Wan, Hong Kong

44. Nguyễn Bảo Lâm, sinh ngày 23/11/1992 tại Hồng Kông

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/F , 24, Yue Man Sun Chuen, Ma Wan, Hong Kong

45. Diệc Huệ Nghi, sinh ngày 19/5/1975 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 1224, Yiu Ming House, Wash Ming Estate Fanling, NT

46. Lục Thị Hà Thu, sinh ngày 13/9/1973 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 631, on Lam Hse, Tsui Lam Est. Tsuekng Kwan O, Hong Kong

47. Nguyễn Thị Bích Hợi, sinh ngày 05/7/1966 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2918, Chun Kwai House, Kwai Chung Estate, Kwai Chung New Territories

48. Hứa Thục Tiên, sinh ngày 01/8/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 929/F Yee Leung House YeeNga Court, 15 on poroad Tai po N.T. HongKong

49. Võ Thị Thu Hương, sinh ngày 10/8/1968 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: No 2, Taiwo Tsuen, Pat Heung, N.T. Hong Kong

50. Vương Kim Oanh, sinh ngày 01/12/1976 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat A, 6/F, Kia Wong Mansion A Sai yee, Mongkok, Kew loon

51. Bùi Thị Toán, sinh ngày 13/7/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat D, 18/7 on Tak Building, So Ting Yip Street, Ngau Tau Kok, Kowkoon.

52. Nguyễn Thị Hiên, sinh ngày 13/7/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tai bau phu hăng suyen hang soi lầu 3104

53. Hoàng Thị Liên, sinh ngày 22/02/1965 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/F 40 Whampoa street Hung Hom Kow loon

54. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 30/12/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 229 Mei Fung House Meilam estate Tăiwai Shatin Hong Kong

55. Lê Thị Thanh Hiền, sinh ngày 02/3/1969 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rm 602 Heng Yat Hse Heng Onest Ma on Shan S.t Hong Kong

56. Điền Thị Huyền, sinh ngày 27/10/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/F46 Upper Lascar Sheung Whn Hong Kong

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Văn Chương, sinh ngày 14/12/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Derkinderenstraat 22 6717 MR Ede Nederland

2. Trần Ái Linh, sinh ngày 1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Baljuwstraat 138 5345 ME OSS Nederland

3. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 24/4/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Simon van Haerlemstraat 192 1962 VG Heemskerk

4. Nguyễn Tấn Hùng, sinh ngày 12/5/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: K. Doormanstr 30 – 2405 VP Alphon 4/d Rijn

5. Lê Sanh, sinh ngày 12/8/1973 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: James Ensorland 37 5702 Helmond

6. Nguyễn Thị Kim Hoàng, sinh ngày 11/7/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Charlotten Van Pal- landthof 99 1628 ZJ hoorn

7. Phùng Ngọc Hà, sinh ngày 07/12/1960 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Helio Troop 7 1703 BN Heerhugowaard

8. Phạm Thị Nho, sinh ngày 24/01/1965 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Alkmarr 1825 NV Ame-landstraat 44

9. Nguyễn Thị Kim Chinh, sinh ngày 01/3/1984 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Graaf 8448 Nj Heer-eveen

10. Nguyễn Thanh Hà, sinh ngày 29/10/1972 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zilvershoon 41. 1422 NX Uithoorn

11. Phạm Thị Phước, sinh ngày 24/3/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Piet Heinstraat 43 1813 Sr – Alkmaar

12. Trương Hà Nữ, sinh ngày 24/6/1950 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Luikenstraat 12 ooster-hout NB

13. Phạm Văn Điệp, sinh ngày 02/02/1974 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GTA Marrewjkstreet 9 2635 Ex Den

14. Lê Thị Hằng, sinh ngày 20/7/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mouterij 46 8401 Wg, Gorreclijk

15. Lê Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 19/8/1990 tại SócTrăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dreef 68, 3204 GB, Spykenisse

16. Nguyễn Hữu Tường Hoan, sinh ngày 20/8/1966 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vijzelqracht 14 hs, 1017 HR Amsterdam

17. Mai Thị Xuân Hương, sinh ngày 28/10/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Paradijsvogel 28 1704 Wr Heerhugowaard

18. Lê Thị Ngọc Mai, sinh ngày 10/02/1964 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Monethof 44 1628 XB Hoorn

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Lê Ngọc Minh, sinh ngày 26/8/1988 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Masaryko 139 Nám Staryplzenec

2. Nguyễn Văn Việt Tomás, sinh ngày 26/8/1999 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Okruzni 9, 789 85 Mohelnice

3. Đinh Sơn Hoàng, sinh ngày 11/02/2000 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Prusanecka 3 – Brno

4. Đinh Vũ Thúy Nhi, sinh ngày 18/5/2002 tại CH Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Prusanecka 3 – Brno

5. Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 23/01/1981 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Aldisina Výsina 643, 46015 Leberec

6. Tạ Quang Vinh, sinh ngày 06/11/1986 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zdar Nad Sazavou Studentsra 1717/44/9

7. Tô Bích Ngọc, sinh ngày 12/4/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hruskova 345, Domazlice

8. Nguyễn Thị Thương Huyền, sinh ngày 02/5/1962 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Korunni 1192/42 - Mavianske Hory – Ostrava

9. Lê Thị Thanh Huyền, sinh ngày 23/9/1985 tại Phú thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Husova 23A, 301 00 Plzen

10. Dương Diệu Linh, sinh ngày 16/8/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Blatno 123, Hunsko V Cechách, 53901

11. Phạm Huyền Nhung, sinh ngày 13/9/1991 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Koeuní 1192/42 – Mavianske Hory – Ostrava

12. Nguyễn Phương Điệp, sinh ngày 16/5/1975 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Masarykovo Namesti 8, Trebechovice, P.O 50346

13. Dương Đình Hiếu, sinh ngày 24/10/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Klapkova 181/60, 18200, Praha 6, Kobaylisy

14. Nguyễn Anh Phú, sinh ngày 22/9/1987 tại Thừa Thiên – Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: V Rohu 725/12 Libus, Praha 4, 14200

15. Đào Hoàng Giang, sinh ngày 16/5/1991 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zábreh – Tarnanova 7/3003-70030 Ostrava

16. Đào Hoàng Long, sinh ngày 19/11/1996 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zábreh – Tarnanova 7/3003-70030 Ostrava

17. Phan Miroslav, sinh ngày 02/7/1995 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: CSL Leglí 911/III – Jindr, Hradec

18. Mạc Duy Hải, sinh ngày 17/11/1988 tại CH Slovakia

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Na Brenu 897/1C Vysocany, Praha 9

19. Đỗ Minh Tuấn, sinh ngày 11/8/1958 tại Hà Hội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kotovedská 970, Kromeriz 76701

20. Bùi Thị Hải, sinh ngày 09/9/1960 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kotovedská 970, Kromeriz 76701

21. Nguyễn Quốc Tuấn, sinh ngày 14/12/1995 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oty Synka 1828/18, Ostrava Poruba 70 800

22. Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh ngày 09/11/1992 tại CH Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oty Synka 1828/18, Ostrava Poruba 70 800

23. Nguyễn Huy Chí, sinh ngày 01/01/1963 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oty Synka 1828/18, Ostrava Poruba 70 800

24. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 13/3/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Krakonosovo Namesti c.p 70, Trunov

25. Chu Thúy Trang, sinh ngày 12/07/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ant Sovy 673/21-37005 Ceske Budejovice

26. Phạm Thị Lê Na, sinh ngày 29/11/1988 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Miru 100 Novoseduce, 41731 Teplice

27. Phan Hoàng Dung, sinh ngày 23/5/1998 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jugoslavaska 43, 700 30, Ostrava 3

28. Phạm David, sinh ngày 07/12/2005 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lesni 4660/6B Jablonec Nad Ni Sou

29. Hoàng Minh Tiến, sinh ngày 20/12/1966 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Elgartora 40, 61400 Bruno

30. Hoàng Thị Bích Liên, sinh ngày 22/9/1990 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elgartora 40, 61400 Bruno

31. Hoàng Minh Như Quỳnh, sinh ngày 22/8/2002 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elgartora 40, 61400 Bruno

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Phúc Long, sinh ngày 13/02/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Noong bon, quận Say set tha, Viêng Chăn

2. Nguyễn Hồng Loan, sinh ngày 09/6/1969 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Noong bon, quận Say set tha, Viêng Chăn

3. Phạm Minh Trang, sinh ngày 14/3/1994 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Noong bon, quận Say set tha, Viêng Chăn

4. Phạm Minh Quang, sinh ngày 28/02/1997 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Noong bon, quận Say set tha, Viêng Chăn

5. Hoàng Đức Trung, sinh ngày 10/02/1972 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Số nhà 047, tổ 3, bản Xi xả xệt, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

6. Phạm Phúc Hoàng, sinh ngày 20/8/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: số nhà 38, tổ 32, bản That Luông Kang, quận Say set tha, Viêng Chăn

7. Mai Kim Phượng, sinh ngày 15/3/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: tổ 4, bản Xixaket, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

8. Mai Anh Cương, sinh ngày 29/9/1988 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: tổ 4, bản Xixaket, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

9. Nguyễn Văn Cường, sinh ngày 20/10/1985 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thahincang, Pakse, Champasak

10. Nguyễn Bá Cường, sinh ngày 28/2/1957 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Xay xá vang, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

11. Phan Xuân Nguyên (tức Nguyễn Sỹ Luân) sinh ngày 17/11/1964 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: số 455 đường Xam sẻn thay, bản Cau Nhot, quận Sisatanak, Viêng Chăn

12. Phạm Văn Thắng (tức Bùi Xuân Quyết), sinh ngày 21/4/1964 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Xuônmon, quận Sisatanak, Viêng Chăn

13. Phạm Thị Quyên, sinh năm 1998 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Xuônmon, quận Sisatanak, Viêng Chăn

14. Phạm Diễm Quỳnh, sinh năm 2004 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Xuônmon, quận Sisatanak, Viêng Chăn

15. Phạm Thị Ngọc Yến, sinh ngày 27/11/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Phontong, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

16. Đào Công Đấu, sinh ngày 10/02/1958 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Xayxávang, Viêng Chăn

17. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 01/5/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Xayxávang, Viêng Chăn

18. Đào Thị Hoàng Như, sinh ngày 11/6/1993 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Xayxavang, Viêng Chăn

19. Đào Công Thiên, sinh ngày 20/6/1994 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Xayxavang, Viêng Chăn

20. Đào Anh Xẻng Mani, sinh ngày 02/01/1998 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Xayxavang, Viêng Chăn

21. Trần Hoàng Sơn, sinh ngày 22/10/1978 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Đồngmiêng , quận Chanthabuly, Viêng Chăn

22. Huỳnh Tam Cường, sinh ngày 03/7/1977 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SangNammanh, Pakse, Champasak

23. Phạm Thị Xê, sinh ngày 05/7/1978 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Sảngvilay, Pakse, Champasak

24. Huỳnh Đức Tài, sinh năm 2006 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Sảngvilay, Pakse, Champasak

25. Đào Thị Dung, sinh ngày 10/11/1974 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Đòn Phệc, Sanasom-bùn, Champasak

26. Phan Thị Hiền, sinh ngày 01/5/1965 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BungUĐôm, Pakse Champasak

27. Đặng Văn Tùng, sinh ngày 26/12/1984 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thà Hín Tày, Paksé, Champasak

28. Đặng Văn Tân, sinh ngày 24/12/2005 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Thà Hín Tày, Paksé, Champasak

29. Đặng Văn Thông, sinh ngày 20/12/1973 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Sphansay Mường Pakse, Champasak

30. Đoàn Thị Huyền, sinh ngày 06/3/1972 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Sphansay Mường Pakse, Champasak

31. Đặng Văn Thuận, sinh ngày 05/3/1972 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Sphansay Mường Pakse, Champasak

32. Nguyễn Thị Thuần, sinh ngày 03/5/1984 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Sphansay Mường Pakse, Champasak

33. Đặng Thị Ánh, sinh ngày 27/6/2003 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Sphansay Mường Pakse, Champasak

34. Đặng Văn Sang, sinh ngày 27/6/2005 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Sphansay Mường Pakse, Champasak

35. Đặng Văn Hùng, sinh ngày 08/4/1978 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Sphansay Mường Pakse, Champasak

36. Phan Thị Thảo, sinh ngày 15/5/1982 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Sphansay Mường Pakse, Champasak

37. Đặng Thị Thương, sinh ngày 30/12/2003 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Sphansay Mường Pakse, Champasak

38. Đặng Văn Hoài, sinh ngày 05/8/2005 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Sphansay Mường Pakse, Champasak

39. Đồng Công Dũng, sinh ngày 11/6/1974 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Lak Mương, Mương Pakse, Champasak

40. Phạm Thị Mai Xuân, sinh ngày 02/02/1985 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Lak Mương, Mương Pakse, Champasak

41. Đồng Công Hoàng, sinh ngày 11/11/2003 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Lak Mương, Mương Pakse, Champasak

42. Đồng Công Huy, sinh ngày 20/7/2005 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Lak Mương, Mương Pakse, Champasak

43. Đặng Văn Cu, sinh ngày 11/5/1947 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xaphansay, Pakse, Cham-pasak

44. Đào Thị Bình, sinh ngày 10/8/1946 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xaphansay, Pakse, Cham-pasak

45. Nguyễn Đức Ngọc, sinh ngày 03/6/1965 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ban Đon 30, Pakse, Champasak

46. Đồng Thị Thu Phương, sinh ngày 29/4/1972 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ban Đon 30, Pakse, Champasak

47. Nguyễn ĐứcHùng, sinh ngày 27/9/1998 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ban Đon 30, Pakse, Champasak

48. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 06/9/2001 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ban Đon 30, Pakse, Champasak

49. Hoàng Tuyết Nga, sinh ngày 23/01/1975 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Xaynhamungkhun, Kay-sonphomvihan, Savanakhet

50. Đoàn Thanh Vũ, sinh ngày 28/3/1970 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Thà Sê Mày, Pakse, Champasak

51. Phạm Thị Hoàn, sinh ngày 08/10/1971 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Thà Sê Mày, Pakse, Champasak

52. Đoàn Thị Thanh Phương, sinh ngày 11/8/2001 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Thà Sê Mày, Pakse, Champasak

53. Đoàn Thanh Trụ, sinh ngày 16/6/2007 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Thà Sê Mày, Pakse, Champasak

54. Nguyễn Việt Tạo, sinh ngày 30/9/1958 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phôn Xay, Pakse, Cham-pasak

55. Nguyễn Thị Thọ, sinh ngày 10/5/1962 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phôn Xay, Pakse, Cham-pasak

56. Nguyễn Thị Điệp, sinh ngày 23/5/1992 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phôn Xay, Pakse, Cham-pasak

57. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 29/8/1995 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phôn Xay, Pakse, Cham-pasak

58. Nguyễn Thị Xuân Lộc, sinh ngày 12/9/1982 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Thông, khan khăm, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

59. Nguyễn Thị Xuân Sơn, sinh ngày 28/8/1980 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Thông, khan khăm, quận Chanthabuly, Viêng Chăn

60. Vũ Quang Thịnh, sinh ngày 09/03/1973 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Savang, quận Chan-thabuly, Viêng Chăn

61. Nguyễn Như Nam, sinh ngày 08/7/1960 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Xuổi mon, quận Sisa-tanak, Viêng Chăn

62. Nguyễn Như Hiển, sinh ngày 14/11/1989 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Xuổimon, quận Sisa-tanak, Viêng Chăn

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thanh Bình, sinh ngày 14/8/1950 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: phố Sikorskiego 14/36 Katowice

2. Trần Thanh Nhã, sinh ngày 19/02/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phố Wandy 16m11, Vac-sava

3. Dương Thanh Nga, sinh ngày 03/10/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phố Nowy Kamien 147; Swietokrzyskie

4. Trần Quang Minh, sinh ngày 09/8/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zadumana 11 m.5, Vac-sava

5. Phạm Thị Phương Hoa Skolarizyk, sinh ngày 19/7/1971 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Smolki 24/7 – przemysl

6. Nguyễn Thanh Tú, sinh ngày 04/10/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phố Grzybowska 2M.100, Warszawa

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Xuân Biểu, sinh ngày 28/10/1967 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr. 104, 53474 Bad-Neuenahr

2. Cao Thị Thu Thủy, sinh ngày 16/6/1967 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hauptstr. 104, 53474 Bad-Neuenahr

3. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 10/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr. 104, 53474 Bad-Neuenahr

4. Nguyễn Xuân Thành, sinh ngày 24/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr. 104, 53474 Bad-Neuenahr

5. Trịnh Ngọc Bích, sinh ngày 14/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Joseff-Orlopp-Str. 19, 10367 Berlin

6. Trần Thái Lâm, sinh ngày 07/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Spitalstr. 01, 66386 St. Ingbert

7. Trần Lê Việt Đức, sinh ngày 03/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ruppertsberger Str. 5, 89420 Hochstadt

8. Dương Quốc Tuấn, sinh ngày 11/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Steiler Ackerweg 13, 37520 Osterosde

9. Hoàng Vasana, sinh ngày 20/4/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Benzhauser Str. 7, 79232 March

10. Phan Thị Thùy Trang, sinh ngày 21/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Theater Str. 46, 09111 Chemnitz

11. Huỳnh Phi, sinh ngày 04/02/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maxstr. 103, 13347 Berlin

12. Huỳnh Thanh Kim, sinh ngày 23/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maxstr. 103, 13347Berlin

13. Vũ Minh Hoàng Thomas, sinh ngày 20/3/2005 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ernst-merk-Str. 9, 67158 Ellerstadt

14. Trần Diễm Uyên, sinh ngày 30/12/1985 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dresdenerstr. 4, 75181 Pforzheim

15. Nguyễn Phương Trí Tony, sinh ngày 07/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sonnen Str. 23. 91058 Er-langen

16. Nguyễn Phương Trang, sinh ngày 30/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sonnen Str. 23, 91058 Er-langen

17. Lê Thu Phương, sinh ngày 01/02/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Muhlenstr. 14, 09111 Chemnitz

18. Lê Tấn Trung, sinh ngày 29/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Muhlenstr. 14, 09111 Chemnitz

19. Nguyễn Đức Trung, sinh ngày 17/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kastanienallee 89, 10435 Berlin

20. Trần Phi Hùng, sinh ngày 09/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Feuerhaus Str. 2, 82256 Furstenfeldbruch

21. Hàng Thanh Thanh, sinh ngày 26/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kennedystr. 28, 82178 Puchheim

22. Đồng Ngọc Anh, sinh ngày 17/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eduard-Flach-Str. 38, 87700 Memmingen

23. Nguyễn Thị Châu, sinh ngày 30/5/1973 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Goethestr 68 – 80336 Munchen

24. Nguyễn Thị Bích Hà, sinh ngày 10/02/1969 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Efeuring 1, 12529 Schone-feld/Brd

25. Nguyễn Bích Hà Thanh, sinh ngày 13/6/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Efeuring 1, 12529 Schone-feld/Brd

26. Nguyễn Triều Dương, sinh ngày 31/10/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Efeuring 1, 12529 Schone-feld/Brd

27. Nguyễn Thị Lệ Hương, sinh ngày 02/7/1968 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Krahwinkel 3, 93333 Neustadt

28. Hoàng Trà My, sinh ngày 01/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Krahwinkel 3, 93333 Neustadt

29. Hoàng Dương, sinh ngày 10/7/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Krahwinkel 3, 93333 Neustadt

30. Lê Quỳnh Trang, sinh ngày 04/9/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schlossstrabe 23 56564 Neuwied

31. Lê Anh Dũng, sinh ngày 24/4/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlos str 23. 56564 Neu-wied

32. Lê Hoàng Phương, sinh ngày 24/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schlos str 23. 56564 Neu-wied

33. Lê Tuấn Minh, sinh ngày 07/11/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ramsay Strabe 6, 63450 Hawan

34. Trần Thị Thanh Nga, sinh ngày 03/11/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ring str 34 91080 Utten-reuth

35. Vũ Minh Đức, sinh ngày 30/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ring str 34 91080 Utten-reuth

36. Lâm Lệ Bửu, sinh ngày 16/11/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Peisser str 38 85053 In-glstadt

37. Đỗ Thị Phúc, sinh ngày 12/6/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hirzau str 21, 94469 Deggendorf

38. Lưu Minh Châu, sinh ngày 27/6/1972 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kiehn Sche Koppel 3 21465 Wentort

39. Friedrichs Phương Anh, sinh ngày 16/9/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kiehnsche Koppel 3, 21465 Wentort

40. Nguyễn Hữu Công, sinh ngày 02/8/1967 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vacher Str 17d 90766 Furth

41. Đinh Thị Thơm, sinh ngày 28/10/1970 tại Lào Cai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vacher Str 17d 90766 Furth

42. Nguyễn Anh Việt, sinh ngày 03/6/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vacher Str 17d 90766 Furth

43. Trần Thị Kim Hoa, sinh ngày 27/6/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mentzelstr 2c, 12557 Berlin

44. Dương Văn Công, sinh ngày 20/02/1955 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cartesiusstr 94, 89075 Vlm

45. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 05/5/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rehhaldenwag 33-73614 Schorndorf, Deutcheland

46. Nguyễn Túy Hằng, sinh ngày 22/8/1961 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Senftenberger Ring 14 13439 Berlin

47. Huỳnh Kim Tuyết, sinh ngày 02/4/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sorgaer Str. 29, 08529 Plauen

48. Hồ Thị Ly Mai, sinh ngày 21/7/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heimchenweg 82 65929 Frankfurt/Main

49. Trần Châu Tuấn, sinh ngày 03/5/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Adolph, Roemer Str 33, Clausthal, Zellerfeld

50. Trần Đức Tuấn Kiệt, sinh ngày 17/02/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Adolph, Roemer Str 33, Clausthal, Zellerfeld

51. Trần Văn Vinh, sinh ngày 20/6/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fahnstr. 6 64711 Erbach

52. Lê Trọng Vinh, sinh ngày 21/01/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Welschgasse 60. 67227 Frankenthal Rheinlandpfalz, Deutsch-land

53. Lê Ngọc Anh Kiệt, sinh ngày 11/11/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Steinmeisterweg51, 13593 Berlin

54. Lê Ngọc Hà Mi Christina, sinh ngày 08/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Steinmeisterweg51, 13593 Berlin

55. Lê Ngọc Phan Anh Christian, sinh ngày 26/9/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Steinmeisterweg51, 13593 Berlin

56. Nguyễn Quốc Tuấn, sinh ngày 13/7/1967 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bis Marck Str 48 24534 Neu Munster

57. Phạm Thanh Quang, sinh ngày 10/4/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Glienicker Str 29B 12557 Berlin

58. Nguyễn Lý Tố Kiên, sinh ngày 27/8/1978 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Amsterdamerstr.4 – 13347 Berlin

59. Đào Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 25/8/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Loehr str.125, 56068 Koblenz

60. Đào Lưu Kiên, sinh ngày 28/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Loehr str.125, 56068 Koblenz

61. Phạm Thị Nga, sinh ngày 26/4/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rotdornweg 17 – 21509 Glinde

62. Quan Ái Nhi, sinh ngày 01/01/1990 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schulstr. 9, 13347 Berlin

63. Ngô Nhật Lai, sinh ngày 09/5/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedrich, Ebert Str 16 63811 Stockstadt

64. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 28/12/1989 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10409 Berlin-Storkower Str.41

65. Võ Thị Hiền, sinh ngày 12/8/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Costfelder Str 75 48683 Ahaus

66. Nguyễn Bình Minh, sinh ngày 27/02/1960 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kopernikus str 14 102 45 Berlin

67. Nguyễn Đắc Dũng, sinh ngày 29/8/1970 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Albert Schweitzer Str 8 – 21423 Winsen

69. Nguyễn Yên Nhi, sinh ngày 21/01/2005 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Albert Schweitzer Str 8 -21423 Winsen

69. Nguyễn Thái Hồng Tuấn, sinh ngày 17/02/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Berg Str.3, 73635 Ruder-sberg

70. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 13/7/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haupt Str. 87. 76547 Sin-zheim

71. Đỗ Thị Tường Vi, sinh ngày 19/4/1968 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Carl-von-Ossietzky-Str.55, 65197 Wiesbaden

72. Lương Thị Bích, sinh ngày 04/11/1975 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Bahnhof Westen 04, 14059 Berlin

73. Lương Anh Đức, sinh ngày 01/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Bahnhof Westen 04, 14059 Berlin

74. Quách Kim Trọng (Trần Thị Kim Trọng), sinh ngày 23/5/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Luisen Str. 74, 23558 Lu-beck

75. Nguyễn Du Bích Thủy, sinh ngày 02/6/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bekassinenau 173, 22159 Hamburg

76. Phan Khắc Uyên Linh, sinh ngày 01/01/1973 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Reuterstr. 54, 12047 Berlin

77. Trần Thị Tý, sinh ngày 27/02/1960 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ziegeleistr. 53B, 86199 Augsburg

78. Huỳnh Thị Bích Thanh, sinh ngày 09/11/1966 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hogo-Troedle-Str.47A, 80992 Munchen

79. Đào Thị Thùy Linh, sinh ngày 05/7/1991 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dachauer Str. 164, 80992 Munchen

80. Lê Thị Tố Uyên Helena, sinh ngày 24/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ixheimer Str. 178, 66482 Zweibrucken

81. Phạm Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 06/01/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eichenhofstr. 01B, 86154 Augsburg

82. Nguyễn Ruhm, sinh ngày 06/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eichenhofstr. 01B, 86154 Augsburg

83. Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 22/10/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hohenstaufen Str. 17, 92367 Weiden

84. Văn Edmund Nguyễn, sinh ngày 14/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Manitiusstr. 18, 12047 Berlin

85. Đào Đặng Như Quỳnh, sinh ngày 20/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Storkowerstr. 59, 10409 Berlin

86. Nguyễn Trường Long, sinh ngày 05/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geraer Ring 41, 12689 Berlin

87. Vũ Tùng Nam, sinh ngày 14/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alexander Str. 23, 99817 Eisenach

88. Nguyễn Hùng Cường, sinh ngày 03/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Denkmal Platz 01, 04910 Elsterwerda

89. Lê Ngọc Thảo, sinh ngày 15/10/1983 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Burggrafenstr. 08, 41061 Monchengladbach

90. Ngô Thúy Nga, sinh ngày 11/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Leipziger Str. 120, 10117 Berlin

91. Huỳnh Hồ Minh Đạt, sinh ngày 29/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Otto – Braun-Str. 84, 10249 Berlin

92. Nguyễn Tuấn Anh Mario, sinh ngày 25/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Preroer Platz 12, 13051 Berlin

93. Đinh Thị Thanh Vân, sinh ngày 15/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dorf Str. 01D, 18528 Thesenvitz

94. Trần Hoàng Minh, sinh ngày 24/7/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ziegeleistr. 53B, 86199 Augsburg

95. Trần Thị Hoài Thu, sinh ngày 13/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lange Str. 91, 47829 Krefeld

96. Ngô Chí Thanh, sinh ngày 13/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leipziger Str. 120, 10117 Berlin

97. Trần Dũng Sỹ, sinh ngày 17/9/1981 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ziegeleistr. 53B, 86199 Augsburg

98. Nguyễn Mạnh Vũ, sinh ngày 12/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Visbekerstr. 26, 27793 Wildeshausen

99. Đinh Thị Li Li, sinh ngày 30/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dorf Str. 01D, 18528 Thesenvitz

100. Lê Đức Anh, sinh ngày 25/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bergstr. 01, 93128 Re-genstauf

101. Phạm Thanh My, sinh ngày 07/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Noldner Str. 6, 10317 Berlin

102. Ngô Hồng Nhung, sinh ngày 26/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Korschstr. 47, 70599 Stuttgart

103. Ngô Phan Thị Thùy Vi, sinh ngày 19/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Krumme Str.42. 10627 Berlin

104. Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 14/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hans-Beimler-Str. 10, 15859 Storkow

105. Huỳnh Trung Đức, sinh ngày 20/9/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Anton-Makarenko-Str. 14, 18106 Rostock

106. Phạm Sandra, sinh ngày 30/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berliner Str. 8/3, 80805 Munchen

107. Lê Đoan Tường Vi, sinh ngày 23/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gollierstr. 445C, 80339 Munchen

108. Trần Minh Thành, sinh ngày 08/3/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 6, 55370 Klein-Winterheim

109. Nguyễn Quốc Bảo, sinh ngày 12/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Scheunenweg 7, 14641 Nauen

110. Vũ Huyền Trang, sinh ngày 26/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Christian Ferkel 01, 04159 Leipzig

111. Vũ Trang Thanh, sinh ngày 01/8/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Christian Ferkel 01, 14159 Leipzig

112. Huỳnh Mỹ Lan, sinh ngày 13/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schlessien Str. 28, 89407 Dillingen

113. Trương Hoài Diễm, sinh ngày 15/6/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ostlicher Stadtgraben 35, 94169 Deggensdorf

114. Hồng Hoàng Kim, sinh ngày 24/10/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ostlicher Stadtgraben 35, 94169 Deggensdorf

115. Trịnh Vân Anh, sinh ngày 19/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Goldbachstrasse 42, 74677 Dorzbach

116. Nguyễn Mai Trinh, sinh ngày 07/11/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am europakanal 21-91056 Erlangen

117. Lê Nguyễn Cao Trí, sinh ngày 11/9/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich – Junge-Str. 6, 10245 Berlin

118. Nguyễn Bích Hiền, sinh ngày 09/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Freiherr von Schmid ring 01, 89423 Gundelfingen

119. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh ngày 15/02/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schloss Str. 68, 60486 Frankfurt am Main

120. Đỗ Tiến Hùng, sinh ngày 14/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heinrich-Jacobi-Str. 4, 06712 Zeitz

121. Nguyễn Trọng Đức, sinh ngày 09/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wittenberger Str.83, 12689 Berlin

122. Trần Vân Anh, sinh ngày 06/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Otto-Brahm-Str.23, 13088 Berlin

123.Trần Trọng Tường, sinh ngày 07/4/1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Plochinger Str. 20, 73257 Kongen

124. Nguyễn Thanh Thảo Mi, sinh ngày 02/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schloss Str. 68, 60486 Frankfurt am Main

125. Trần Tony Quang, sinh ngày 06/4/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Konig Str 44, 36037 Fulda

126. Trần Hải Trình, sinh ngày 08/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rathausstr. 14, 85757 Karlsfeld

127. Phan Hồng Hạnh, sinh ngày 09/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ottstr. 11, 73079 Sussen

128. Lê Thùy Mai, sinh ngày 19/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Warnemunder Str. 19, 13059 Berlin

129. Trần Kim Anh, sinh ngày 01/6/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elesabeth-Granierhof 9, 30161 Hannover

130. Trần Anh Duy, sinh ngày 24/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Elesabeth-Granierhof 9, 30161 Hannover

131. Cao Bảo Ngọc, sinh ngày 07/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Golliner Str. 46, 12689 Berlin

132. Cao Ngọc An, sinh ngày 25/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Golliner Str. 46, 12689 Berlin

133. Tô Thị Hồng Trang, sinh ngày 19/9/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wildtaubenweg 4, 81375 Munchen

134. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 14/02/1985 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Martin-Luther-Str. 61, 10779 Berlin

135. Phan Đức Anh, sinh ngày 21/12/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Colbe Str. 15, 10247 Berlin

136. Phùng Đức Việt, sinh ngày 12/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl-Kunger- Str. 28, 12435 Berlin

137. Nguyễn Đình Dũng, sinh ngày 26/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Max – Habermann- Str. 3, 76189 Karlsruhe

138. Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 16/4/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stuttgarter Str. 16, 70794 Filderstadt

139. Mai Việt Đức, sinh ngày 26/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lorenz Str. 59, 18146 Rostock

140. Lê Hữu Sơn, sinh ngày 23/01/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hugorollerweg 63/1, 89077 Ulm

141. Nguyễn Thùy Minh Trang, sinh ngày 21/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Helkerdamm 233, 13627 Berlin

142. Phùng Thùy Linh, sinh ngày 20/10/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karl- Kunger-Str. 28, 12435 Berlin

143. Huỳnh Đức Nam, sinh ngày 10/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schwarzacker Str. 01, 04299 Leipzig

144. Phạm Andrea, sinh ngày 08/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sonnblick Weg 8, 84034 Landshut

145. Bùi Thanh Ngọc, sinh ngày 01/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Solothurnerstr. 108, 81475 Munchen

146. Bùi Thanh Trúc, sinh ngày 15/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Solothurnerstr. 108, 81475 Munchen

147. Vũ Văn Hiền, sinh ngày 15/4/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lindenring 24, 82024 Taufkirchen

148. Phạm Thị Phương Thảo, sinh ngày 23/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Escherheimerland Str. 179, 60320 Frankfurt am Main

149. Lê Thị Huyền Trang, sinh ngày 04/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Havemannstr. 34, 12689 Berlin

150. Lê Hữu Hà, sinh ngày 23/01/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hugorollerweg 63/1, 89077 Ulm

151.Thái Born Hoa Lý, sinh ngày 18/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schumannstrasse 6, 89423 Gundelfingen

152. Ninh Xuân Việt Hảo, sinh ngày 15/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bleich Str. 4, 64283 Darmstadt

153. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 23/7/1978 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kurt – Schumacher-Str. 19, 97222 Rimpar

154. Nguyễn Kim Thy, sinh ngày 04/10/1986 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Goldberger Str. 52, 40822 Mettmann

155. Huỳnh Văn Đệ, sinh ngày 25/5/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr. 59, 28857 Syke

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Cao Thị Thanh Hương, sinh ngày 16/02/1967 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osaka-Fu, Yao-Shi, MiNami Honmachi 8-4-50

2. Ngô Thủy Tiên, sinh ngày 08/8/1995 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osaka-Fu, Yao-Shi, MiNami Honmachi 8-4-50

3. Ngô Thủy Trúc, sinh ngày 07/10/1996 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osaka-Fu, Yao-Shi, MiNami Honmachi 8-4-50

4. Ngô Thanh Hà, sinh ngày 26/3/2003 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osaka-Fu, Yao-Shi, MiNami Honmachi 8-4-50

5. Nguyễn Hải Ly, sinh ngày 01/4/2003 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Fujisa-wa-Shi, Sobuzawa 1260 Sobuzawa Dan-chi 2-307

6. Dư Muối, sinh ngày 15/4/1954 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Saitama-ken, Kawagoe-Shi, Imafuku 2845-506

7. Dương Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 14/8/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Shizuoka-ken, Hamamat-su-Shi, Takaoka Kita

8. Nguyễn Thanh Truyền, sinh ngày 01/01/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Yoko-hama-Shi, Izumi-Ku, Kamiidacho 2670-7-10-401

9. Nguyễn Tấn Phát, sinh ngày 26/6/1978 tại An Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Yam-ato-Shi, Shimowada 262 Ichodanchi 72-1215

10. Mùi Huỳnh Kim Yến, sinh ngày 28/4/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Yamato-Shi, Shimowada 262 Ichodanchi 72-1215

11. Nguyễn Kim Phúc, sinh ngày 22/8/2003 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Yamato-Shi, Shimowada 262 Ichodanchi 72-1215

12. Vũ Trọng Đệ, sinh ngày 22/10/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tokyo-To, Minato-Ku, Siba 2-9-11

13. Trần Thế Trân, sinh ngày 20/01/1974 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hiroshima ken, Hiroshi-ma shi, Higashi ku, Nakayama miNami, 1-23-5-402

14. Trịnh Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 28/3/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osakafu Kaizukashi Mit-sumatsu 2722-17-501

15. Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 28/02/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gifuken, Gifushi, Ezoe 2-8-17

16. Trần Thụy Tố Quyên, sinh ngày 02/02/1974 tại Đắk Lắk  

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 468-0072, 202, Asutoraru Yagoto Higashi 1-206 Otsubo Tenpaku-ku, Nagoya shi, Aichiken

17. Lê Phương Quyên, sinh ngày 04/4/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tokyo-To, Hachiyo-Shi, Kamiyugi 3-16-3-107

18. Trương Thanh Huệ, sinh ngày 21/01/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3141-22 Higashiishika-wa, Hitachinaka-Shi, Ibaraki-Ken

19. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 15/10/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tokyo-To, Akishima-Shi, Musashino 3-5-40-404

20. Lý Ngọc Thạch, sinh ngày 04/7/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tokyo-To, Akishima-Shi, Musashino 3-5-40-403

21. Đỗ Thị Thu Thủy, sinh ngày 24/4/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Kawasa-ki-Shi, Kawasaki-Ku, Honmachi 2-12-12 Laporu Kawasaki Honmachi 501

22. Trịnh Trường Thắng, sinh ngày 21/6/2002 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawa-Ken, Kawasa-ki-Shi, Kawasaki-Ku, Honmachi 2-12-12 Laporu Kawasaki Honmachi 501

23. Bùi Thị Thanh, sinh ngày 01/01/1974 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fukushima-Ken, Harama-chi-Shi, Nakamachi 3-1-102

24. Trần Thị Diễm Thúy, sinh ngày 20/9/1969 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kumamoto-Ken, Tama-na-Shi, I Shiyuki 932

25. Lê Ngọc Trang, sinh ngày 26/5/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Akita-Ken, Kitaakita-Gun, Moriyoshimachi Yonaizawa Hi-gashi Kawamura 123

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Tô Thị Thủy Tiên , sinh ngày 20/7/1995 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sedeldergasse 52/11, 1100 Wien, Austria

2. Huỳnh Thị Bé Mai, sinh ngày 26/6/2001 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Predigrgasse 5/4 1010 Wien, Austria

3. Trịnh Ngọc Cường, sinh ngày 09/9/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Allêitnweg-57/11, 1100 4030 Linz, Austria

4. Lê Thị Mỹ Liên, sinh ngày 20/9/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Edmard-Wallnofer Strasse 4 A-6424 Silz, Austria

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Tao Bát Lương, sinh ngày 30/5/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 67 Bay 40 St Brooklyn, New York 11214

2. Lê Đình Quang, sinh ngày 26/4/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 8608 Bowdoin Way, Ed-monds, Washington 98026

3. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 13/4/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21-55 34 th Ave, Apt 11C, Astoria, NY 11106

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Chủ tịch nước)

1. Võ Thành Tân, sinh ngày 30/4/1972 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Royskattvn 10, 2211 Kongsvinger, Norway

2. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 29/11/1973 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauges Gate 84B, 3019 Drammen, Norway

3. Võ Thị Ngọc Mỹ Hạnh, sinh ngày 14/10/1971 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: H.J.Kogstadsv 10A, 2040 Klofta, Norway

4.Võ Thị Tuyết, sinh ngày 22/4/1977 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Olleveien 10A-3057-Sol-bergelva, Norway

5. Nguyễn Thị Hoa Xuân, sinh ngày 24/10/1967 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rognbudalen 24, Tiller Trondheim, Norway

6. Trương Đình Pháp, sinh ngày 17/11/1986 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rognbudalen 24, Tiller Trondheim, Norway

7. Trương Thị Hoa Hồng, sinh ngày 02/08/1988 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rognbudalen 24, Tiller Trondheim, Norway

8. Quách Hoàn Lệ Thúy, sinh ngày 07/7/1972 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Skolevn 35, 2380 Bru-munddal, Norway

9. Nguyễn Thị Thu Sương, sinh ngày 01/10/1975 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nordasbrotet 119, 5235 Radal Bergen, Norway

10. Tôn Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 09/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lauritz Gronlandsvej 37A, 3035 Drammen, Norway

11. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 23/01/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Drammensvejen 34A, 3050 Mjondalen, Norway

12. Hồ Diệu Nga, sinh ngày 12/9/1972 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lowoldsgate 27, 4008 Stavanger, Norway

13. Đinh Diệu Ngọc, sinh ngày 14/6/1996 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lowoldsgate 27, 4008 Stavanger, Norway

14. Đinh Diệu Uyên, sinh ngày 23/9/1997 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lowoldsgate 27, 4008 Stavanger, Norway

15. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 24/10/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tante Ulrikkes vei 46B, 0984 Oslo, Norway

16. Trần Thiên Thư, sinh ngày 13/12/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Linjevegen Bekkelaget 20, 2312, Ottestad, Norway

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 348/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu348/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực02/04/2008
Ngày công báo15/04/2008
Số công báoTừ số 231 đến số 232
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 348/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 348/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 348/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu348/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýNguyễn Minh Triết
        Ngày ban hành02/04/2008
        Ngày hiệu lực02/04/2008
        Ngày công báo15/04/2008
        Số công báoTừ số 231 đến số 232
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 348/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 348/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

            • 02/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực