Quyết định 349/QĐ-TTg

Quyết định 349/QĐ-TTg năm 2008 tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho Ông Ninh Văn Năng, quê quán: xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 349/QĐ-TTg tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 349/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 302/TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho:

Ông Ninh Văn Năng, quê quán: xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 349/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu349/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 349/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 349/QĐ-TTg tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 349/QĐ-TTg tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu349/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 349/QĐ-TTg tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 349/QĐ-TTg tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

         • 03/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực