Quyết định 35/2005/QĐ-UB

Quyết định 35/2005/QĐ-UB quy định về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đi nghỉ phép hàng năm do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức đi nghỉ phép hàng năm Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2005/QĐ-UB

Lai Châu, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CCVC NHÀ NƯỚC ĐI NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ban hành ngày 10/12/2003 quy định nhiệm vụ quyền hạn của UBND các cấp;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2004/NĐ-HĐ12 ngày 14/12/2004 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 khoá XII (từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 2004) về danh mục một số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới của tỉnh Lai Châu;

Căn cứ tình hình thực tế kinh tế-xã hội của tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đi nghỉ phép hàng năm.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về chế độ phụ cấp cho cán bộ, CCVC Nhà nước đi nghỉ phép hàng năm trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3 : Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan; Ban; Ngành; Đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều III.
- TT Tỉnh ủy (thay báo cáo)
- TT HĐND tỉnh
- Lưu.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35/2005/QĐ-UB ngày 14 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Lai Châu)

I – ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG DỤNG:

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, các cơ quan Đảng Cộng sản Việt nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp có sử dụng kinh phí do NSNN cấp hiện đang công tác trên địa bàn tỉnh. Được nghỉ phép hàng năm theo chế độ quy định. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp giấy nghỉ phép hàng năm để đi thăm gia đình, người thân (bao gồm: Bố, mẹ bên vợ hoặc bên chng; chồng hoặc vợ, con).

II- MỨC PHỤ CẤP ĐƯỢC HƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN:

Các đối tượng nêu trên khi nghỉ phép năm được hưởng chế độ thanh toán tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, thuê chỗ ở.

1. Tiền tàu xe:

- Tiền tàu xe nghỉ phép năm mỗi năm chỉ được thanh toán một lần (lượt đi, lượt về) theo giá cước thông thường của Nhà nước quy định (không bao gồm các dịch vụ khác như : tiền ăn và các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu...) tiền tàu xe bao gồm vé tàu, vé xe, cước qua phà, qua đò mà người nghỉ phép trực tiếp chi trả.

- Trường hợp người nghỉ phép mua vé máy bay, thuê xe du lịch riêng hoặc đi bằng xe đạp, xe máy của mình cũng chỉ được thanh toán theo giá cước của phương tiện vận tải hành khách thông thường của Nhà nước quy định.

2. Phụ cấp đi đường: Được thanh toán bằng 50% phụ cấp công tác phí cho những ngày trên đường đi, theo chế độ công tác phí hiện hành do UBND tỉnh quy định.

- Thời gian đi đường (cả lượt đi và về, tính từ trung tâm tỉnh đi) được quy định như sau :

+ Đối với khu vực từ Thanh Hóa trở ra các tỉnh phía Bắc thời gian đi trên đường được tính 04 ngày.

+ Đối với khu vực từ Nghệ An trở vào các tỉnh miền Trung và miền Nam thời gian trên đường đi được tính 06 ngày.

3. Tiền thuê chỗ ở: Không qúa 90.000đ/người/1 tối ngủ cho những ngày thực tế đi trên đường phải thuê chỗ ở và có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

III- THANH TOÁN VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN:

- Chế độ phụ cấp nghỉ phép năm nào chỉ được thanh toán trong năm đó và chỉ thanh toán cho các đối tượng thực sự có nghỉ phép về thăm gia đình. Trường hợp vì yêu cầu cấp thiết công việc của cơ quan, đơn vị mà phải lùi thời gian nghỉ phép năm sang năm sau thì cũng được thanh toán, nhưng thời hạn thanh toán và nghỉ phép của năm trước chỉ được kéo dài đến hết quý I năm sau.

- Trường hợp đặc biệt do nhu cầu công tác của cơ quan, đơn vị không thể bố trí nghỉ phép năm được thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó trao đổi với cơ quan Tài chính cùng cấp để có thể thanh toán bằng tiền cho một phép trong năm. Số tiền thanh toán cho một phép/năm bằng một tháng lương cơ bản mà cán bộ công chức viên chức đó đang hưởng.

- Tiền phụ cấp nghỉ phép hàng năm được hạch toán vào nhóm I: Mục 105 của mục lục NSNN.

- Nguồn kinh phí để đảm bảo chế độ cho cán bộ nghỉ phép được giao trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

- Quy định này không áp dụng cho các trường hợp nghỉ phép đã được thanh toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2005
Ngày hiệu lực24/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 35/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức đi nghỉ phép hàng năm Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức đi nghỉ phép hàng năm Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành14/04/2005
        Ngày hiệu lực24/04/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 35/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức đi nghỉ phép hàng năm Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức đi nghỉ phép hàng năm Lai Châu

            • 14/04/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực