Quyết định 35/2006/QĐ-UBND

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về quy định danh mục các khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2006/QĐ-UBND danh mục các khu neo đậu tàu thuyền Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 24 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC KHU NEO ĐẬU TÀU, THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của liên sở: Sở Thủy sản và Sở Giao thông - Vận tải tại tờ trình số 429/LS-TS-GTVT ngày 16/9/2004 và tờ trình số 241/STS-VP ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Sở Thủy sản Khánh Hòa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định danh mục các khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tất cả các tàu thuyền khi neo đậu trong khu vực neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng các quy định sau:

1. Nghiêm cấm neo đậu trong khu vực hành lang bảo vệ cầu đường sắt và cầu đường bộ.

2. Không buộc tàu vào chân cầu, trụ cầu.

3. Chấp hành sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo luồng lạch cho các phương tiện hoạt động trong khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ thông báo số 491/TB-UB ngày 30/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Về việc Quy định các khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thủy sản, Giao thông -Vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hòa

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC KHU NEO ĐẬU TÀU THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. VỊ TRÍ NEO ĐẬU:

1. Vũng Rô:

Vị trí địa lý: 109o 22’ 24” Đ - 120 51’ 52” B

Diện tích khu vực: 500 ha

Khoảng cách từ Đại lãnh đến Vũng Rô: 10 km.

2. Vũng Ké:

Vị trí địa lý: 109o 22’ 45” Đ - 120 39’ 36” B

Diện tích khu vực: 400 ha

Cách xa bến đò Vạn Giã: 25 km.

3. Khu vực hạ lưu cầu Hiền Lương và Cầu Tréo:

Vị trí địa lý: 109o 13’ 07” Đ - 120 40’ 44” B

Diện tích khu vực: 20 ha.

4. Khải Lương:

Vị trí địa lý: 109o 24 ‘ 03” Đ - 120 35’ 30” B

5. Bình Tây:

Vị trí địa lý: 109o 12’ 30” Đ - 120 36’ 8” B

Diện tích khu vực: 6 ha.

6. Khu vực cửa sông Cái (trừ khu vực hành lang bảo vệ cầu):

Vị trí địa lý: 109o 11’ 52” Đ - 120 15’ 42” B

7. Vũng Me:

Vị trí địa lý: 109o 14’ 10"Đ - 120 13’ 16” B

Diện tích khu vực: 150 ha

Khoảng cách từ Cầu Đá: 4 km.

8. Bích Đầm, Đầm Bấy:

Vị trí địa lý: 109o 19’ 10” Đ - 120 11’ 25” B

Diện tích khu vực: 30 ha

Khoảng cách từ Cầu Đá: 17 km.

9. Hòn Rớ:

Vị trí địa lý: 109o 12’ 05” Đ - 120 11’ 38 “ B

Diện tích khu vực: 100 ha

10. Bình Ba:

Vị trí địa lý: 109o 14’ 10” Đ - 120 50’ 36” B

Diện tích khu vực: 75 ha.

11. Vịnh Cam Ranh:

Vị trí địa lý: 109o 08’ 08” Đ - 120 54’ 17” B

Diện tích khu vực: 300 ha.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2006
Ngày hiệu lực03/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2006/QĐ-UBND danh mục các khu neo đậu tàu thuyền Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2006/QĐ-UBND danh mục các khu neo đậu tàu thuyền Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Trọng Hòa
        Ngày ban hành24/05/2006
        Ngày hiệu lực03/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 35/2006/QĐ-UBND danh mục các khu neo đậu tàu thuyền Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2006/QĐ-UBND danh mục các khu neo đậu tàu thuyền Khánh Hòa

            • 24/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực