Quyết định 35/2006/QĐ-UBND

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai do tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản Bình Phước hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 27/06/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2006/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 23 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;

Căn cứ Quyết định số 245/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 155/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, đổi mới các lâm trường quốc doanh tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai trên cơ sở chuyển một phần diện tích rừng và đất lâm nghiệp từ Lâm trường Bù Đăng.

Trụ sở chính tại: Xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Điều 2.

a) Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là Ban) là đơn vị sự nghiệp có thu chịu sự quản lý và chỉ đạo toàn diện của UBND huyện Bù Đăng.

b) Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

c) Tổ chức và hoạt động của Ban thực hiện theo bản Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 16/03/2006 của UBND tỉnh.

d) Kinh phí đầu tư ban đầu cho Ban ngoài các tài sản được bàn giao từ Lâm trường Bù Đăng, Giám đốc Ban có trách nhiệm lập dự toán tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

Điều 3. Diện tích giao cho Ban quản lý là: 15.463,81 ha, trong đó:

- Diện tích rừng tự nhiên: 8.355,80 ha.

- Diện tích rừng trồng: 980,65 ha.

- Diện tích đất trống: 2.121,45 ha.

- Diện tích đất xâm canh: 3.886,91 ha.

- Diện tích đất khác: 119,00 ha.

Điều 4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bàn giao hồ sơ đất đai và diện tích trên thực địa từ Lâm trường Bù Đăng về Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai quản lý.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động TB&XH, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như điều 5;
- LĐVP, CV:NC, SX
- Sở Nội vụ: 8 bản;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2006
Ngày hiệu lực23/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành23/03/2006
        Ngày hiệu lực23/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai Bình Phước