Quyết định 35/2008/QĐ-UBND

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND về thành lập quỹ Đầu tư phát triển do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2008/QĐ-UBND thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2008/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Thực hiện Nghị quyết số 103/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 của HĐND tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 12 về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng để tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Tên giao dịch quốc tế của Quỹ: Lam Dong Development and Investment Fund.

Tên giao dịch viết tắt: Lam Dong DIF.

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng là tổ chức tài chính Nhà nước của tỉnh Lâm Đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng và các Ngân hàng Thương mại theo quy định hiện hành.

Vốn điều lệ của Quỹ: 100.000.000.000 VN đồng (một trăm tỷ VN đồng).

Trụ sở của Quỹ đặt tại số 03 Chu Văn An, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực08/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2008/QĐ-UBND thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2008/QĐ-UBND thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành29/08/2008
        Ngày hiệu lực08/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2008/QĐ-UBND thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2008/QĐ-UBND thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

           • 29/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực