Quyết định 35/2013/QĐ-UBND

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 15/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tuyển dụng công chức xã phường Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 21/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tuyển dụng công chức xã phường Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 15 /2013/QĐ-UBND NGÀY 12/7/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức đã được Quốc hội khóa XII, kỳ hợp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý và tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 15 /2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 1490/SNV-XDCQ ngày 02/12/2013; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, tại văn bản số 714/STP-VBPL ngày 28/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thêm tại điểm b, khoản 3, Điều 13 Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai (Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể như sau:

Thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển xếp dưới điểm b.5 và trên điểm b.6 của điểm b, khoản 3, Điều 13, Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai: “Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai đủ 36 tháng trở lên (kể cả các trường hợp đã cắt chuyển hộ khẩu ra khỏi tỉnh để đi học tại các trường chuyên nghiệp nay đã tốt nghiệp ra trường), được hợp đồng để làm công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn của chức danh công chức cần tuyển ít nhất đủ từ 12 tháng trở lên trước khi cơ quan, đơn vị cử đi học và đã tốt nghiệp các lớp có trình độ từ trung cấp trở lên do tỉnh mở từ nguồn ngân sách của tỉnh, đồng thời vẫn liên tục đảm nhiệm công việc trên tại xã, phường, thị trấn từ khi được hợp đồng cho đến nay”.

Điều 2. Ưu tiên xét tuyển quy định tại Điều 1 của Quyết định này chỉ áp dụng trong năm 2013 để tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai đối với những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển quy định, được xác định trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng tại 01 (một) Hội đồng xét tuyển và không áp dụng các quy định khác trái với Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2013
Ngày hiệu lực13/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tuyển dụng công chức xã phường Gia Lai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tuyển dụng công chức xã phường Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýPhạm Thế Dũng
       Ngày ban hành03/12/2013
       Ngày hiệu lực13/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 35/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tuyển dụng công chức xã phường Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tuyển dụng công chức xã phường Gia Lai