Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND về quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2014/QĐ-UBND chế độ học sinh dân tộc thiểu số học nghề Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2014/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGD ĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 về của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn một số chế độ chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 9 về việc Quy định chế độ trợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Học sinh dân tộc thiểu số đang học tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có nguyện vọng chuyển sang học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận;

b) Học sinh dân tộc thiểu số ở các huyện đã tốt nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu học nghề và được Hội đồng tuyển sinh cấp huyện, cấp tỉnh xét duyệt danh sách tham gia học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận.

2. Số lượng, trình độ, thời gian và hình thức đào tạo:

a) Số lượng đào tạo: Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể cho Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận;

b) Trình độ, thời gian đào tạo: trình độ trung cấp nghề với thời gian đào tạo là 3 năm/khóa học;

c) Hình thức đào tạo: vừa học nghề, vừa học văn hóa theo chương trình quy định đối với hệ Trung cấp nghề.

3. Chế độ trợ cấp đối với học sinh:

Các đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều này, trong thời gian học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận được hưởng các chế độ như sau:

a) Được miễn học phí/toàn khóa học;

b) Được bố trí ở nội trú miễn phí tại ký túc xá của Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận (trong đó định mức điện năng tiêu thụ để thắp sáng và sinh hoạt là 25 kWh/tháng/học sinh; định mức nước sinh hoạt là 4m3/tháng/học sinh);

c) Được hỗ trợ học bổng hàng tháng bằng 80% mức tiền lương cơ sở/học sinh/tháng (hưởng 12 tháng/năm học) để chi phí cho việc ăn và học tập hàng tháng;

d) Được hỗ trợ 02 bộ quần áo đi học/năm học, định mức 300.000 đồng/bộ;

đ) Được hỗ trợ tiền tàu, xe 04 chuyến/học sinh/năm học (đi và về trong dịp nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ hè; giá vé tàu, xe tính theo giá vé quy định của Nhà nước tại thời điểm thanh toán);

e) Chế độ thưởng:

Học sinh nếu học tập và rèn luyện tốt, đạt kết quả từ khá trở lên (ở năm học trước đó) được nhà trường thưởng một lần/năm học như sau:

- 400.000 đồng/học sinh nếu đạt khá;

- 600.000 đồng/học sinh nếu đạt giỏi;

- 800.000 đồng/học sinh nếu đạt xuất sắc.

g) Hỗ trợ khác:

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian học; cấp sổ khám, chữa bệnh và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Được nhà trường hỗ trợ chi phí làm hồ sơ tuyển sinh, trúng tuyển và tốt nghiệp theo quy định; làm thẻ học sinh và phù hiệu học sinh (nếu có);

- Mỗi năm được hỗ trợ 50.000 đồng/học sinh vào dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số;

- Được nhà trường hỗ trợ toàn bộ nguyên, vật liệu phục vụ việc thực hành trong thời gian học nghề (nếu có).

4. Trường hợp học sinh bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận chế độ theo Khoản 3 Điều này kể từ ngày bị buộc thôi học; trường hợp học sinh bị đình chỉ học tập thì không được nhận học bổng theo Điểm c, Khoản 3 Điều này trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, hoặc dừng học vì lý do khác (không do kỷ luật hoặc tự thôi học).

5. Trường hợp học sinh không hoàn thành khóa học theo thời gian quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều này thì trong thời gian học lại sẽ không còn được hưởng các chế độ theo quy định tại Quyết định này.

6. Nguồn kinh phí chi trả chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận theo Quyết định này được sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định này;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền cụ thể nội dung Quyết định này đến học sinh và phụ huynh học sinh dân tộc thiểu số biết, chủ động đăng ký tham gia học nghề theo Quyết định này, gắn với thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

2. Giao Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận:

- Căn cứ Quyết định này và dự kiến số lượng tuyển sinh hàng năm: Lập dự toán đầy đủ chi phí liên quan đến chế độ đối với học sinh dân tộc thiểu số theo Điều 1 Quyết định này (kể cả chi phí ban đầu phục vụ ăn, ở cho học sinh), báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp và đưa vào dự toán hàng năm theo quy định;

- Quá trình tổ chức thực hiện nội dung Quyết định này cần khảo sát kỹ nhu cầu để tổ chức đào tạo nghề cho học sinh dân tộc thiểu số phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; đồng thời, chủ động phối hợp, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình đạo tạo, giúp học sinh có cơ hội tìm kiếm việc làm ngay khi tốt nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm học 2014-2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND chế độ học sinh dân tộc thiểu số học nghề Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2014/QĐ-UBND chế độ học sinh dân tộc thiểu số học nghề Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực22/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 35/2014/QĐ-UBND chế độ học sinh dân tộc thiểu số học nghề Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2014/QĐ-UBND chế độ học sinh dân tộc thiểu số học nghề Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

            • 12/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực