Quyết định 35/2015/QĐ-UBND

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức giá tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 878/TTr-STC ngày 14 tháng 10 năm 2015; đồng thời, trên cơ sở ý kiến của kết luận Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 1923/HĐND-KTNS ngày 10/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng như sau:

“5. Giá dịch vụ xét nghiệm (bổ sung) thực hiện theo Phụ lục số 06 đính kèm”.

Điều 2. Bổ sung Điều 1a Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng như sau:

Điều 1a. Ban hành giá các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật (bổ sung) theo Phụ lục bổ sung đính kèm”.

Điều 3. Các cơ sở y tế công lập được phép thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các mức giá quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này khi được Sở Y tế có quyết định cho phép thực hiện danh mục kỹ thuật y tế và được cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 
KT.
CHỦ TỊCH
 
PHÓ CHỦ TỊCH

 
Võ Duy Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2015
Ngày hiệu lực05/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Đà Nẵng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 35/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Đà Nẵng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu35/2015/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
     Người kýVõ Duy Khương
     Ngày ban hành25/11/2015
     Ngày hiệu lực05/12/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 35/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Đà Nẵng

         • 25/11/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực