Quyết định 35/2017/QĐ-UBND

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An kèm Quyết định 64/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN VÀ DI CHUYỂN MỒ MẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2014/QĐ-UBND NGÀY 23/9/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai và số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 406/STC.QLG&CS ngày 02 tháng 03 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 6, 7, 8, 11, 12, 40 mục III Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 như sau:

TT

TÊN LOẠI

ĐVT

Mức giá

III

CÂY TRỒNG LÂU NĂM

 

 

6

Chanh, na, ổi, khế, bưởi, chay, thị, xoài, hồng...

 

 

-

Còn nhỏ di chuyển được

Đồng/cây

25.000

-

Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được

Đồng/cây

100.000

-

Đã thu hoạch

Đồng/cây

200.000

-

Cây trồng từ 30 năm trở lên có thu hoạch

Đồng/cây

250.000

7

Bồ kết, Trần bì, cọ, kè, trứng gà...

 

 

-

Còn nhỏ di chuyển được

Đồng/cây

20.000

-

Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được

Đồng/cây

80.000

-

Đã thu hoạch từ 1 - 3 năm

Đồng/cây

150.000

-

Đã thu hoạch 4 năm trở lên

Đồng/cây

200.000

8

Nhãn, vải thiều

 

 

-

Mới trồng (dưới 2 tháng)

Đồng/cây

40.000

-

Chưa thu hoạch, không di chuyển được (dưới 1 năm)

Đồng/cây

170.000

-

Đã thu hoạch < 5 năm

Đồng/cây

250.000

-

Đã thu hoạch 5 năm trở lên

Đồng/cây

400.000

11

Cau

 

 

-

Có thể di chuyển được

Đồng/cây

35.000

-

Có quả từ 1 -3 năm

Đồng/cây

150.000

-

Có quả từ 4 năm trở lên

Đồng/cây

250.000

12

Mít

 

 

-

Có thể di chuyển được

Đồng/cây

10.000

-

Không thể di chuyển được

Đồng/cây

100.000

-

Có quả từ 1-3 năm

Đồng/cây

200.000

-

Có quả từ 4 năm trở lên

Đồng/cây

500.000

-

Mít có quả, đường kính > 40cm

Đồng/cây

700.000

40

Cây Sở trồng 7 năm trở lên đã có thu hoạch

Đồng/cây

250.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2017
Ngày hiệu lực20/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýĐinh Viết Hồng
       Ngày ban hành09/03/2017
       Ngày hiệu lực20/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Nghệ An

           • 09/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực