Quyết định 35-TTg

Quyết định 35-TTg năm 1997 về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 35-TTg phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỤM XÃ MIỀN NÚI, VÙNG CAO.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi (Công văn số 562/UB-TH ngày 18 tháng 9 năm 1996) về việc xin phê duyệt Chương trình Quốc gia xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6544/BKH-VPTĐ ngày 11 tháng 12 năm 1996),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao để làm căn cứ cho các Bộ, các tỉnh liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm, với nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

- Huy động mọi nguồn lực tại chỗ, phối hợp lồng ghép các chương trình trên địa bàn để xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu ở mỗi trung tâm cụm xã, nhằm tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.

- Thúc đẩy các hoạt động văn hoá - xã hội trong tiểu vùng, tạo sự giao lưu giữa các bản, làng và giữa các cụm xã với các đô thị để phát huy sức mạnh cộng đồng, quản lý mọi hoạt động kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi.

II. PHẠM VI VÀ QUY MÔ CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

- Chương trình được thực hiện ở các xã miền núi, vùng cao thuộc các tỉnh miền núi và có miền núi.

- Giai đoạn 1997 - 2005 xây dựng khoảng 500 trung tâm cụm xã thuộc vùng 3 (vùng núi cao, biên giới, vùng có dân tộc đặc biệt khó khăn).

III. NỘI DUNG ĐẦU TƯ TẠI MỘT TRUNG TÂM CỤM XÃ:

1. Hệ thống giao thông trung tâm cụm xã;

2. Điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt;

3. Cấp, thoát nước cho trung tâm cụm xã;

4. Khu vực hành chính: Bao gồm trụ sở Uỷ ban nhân dân và các ban ngành của xã sở tại;

5. Phòng khám đa khoa, chữa bệnh cho cụm xã;

6. Khu giáo dục: Gồm trường học bán trú và trường phổ thông cơ sở;

7. Khu dịch vụ, thương mại: Gồm cửa hàng thương nghiệp, chợ, ngân hàng, bưu điện, bến xe;

8. Trạm khuyến nông, khuyến lâm: Nhà làm việc và nhà ở, vườn ươm cây con giống;

9. Cơ sở công nghiệp: Gồm các cơ sở chế biến, sản xuất vật liệu, lò rèn, mộc, đan lát;

10. Khu thông tin - văn hoá xã hội: Trạm truyền thanh, truyền hình.

IV. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN:

- Tổng vốn đầu tư cho 500 trung tâm cụm xã là 2.500 tỷ đồng (đây là số định hướng để làm căn cứ xây dựng dự án cụ thể các trung tâm cụm xã).

- Nguồn vốn:

+ Vốn ngân sách Nhà nước (kể cả của địa phương và các tổ chức quốc tế tài trợ).

+ Vốn vay tín dụng.

+ Vốn huy động của cộng đồng dân cư.

Điều 2. Về tổ chức thực hiện:

- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn các trung tâm cụm xã theo thứ tự ưu tiên và hướng dẫn các địa phương xây dựng các dự án cụ thể để trình duyệt theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Cân đối phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các dự án đã được phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong chỉ tiêu kế hoạch ngân sách hàng năm của các tỉnh.

Phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và các Bộ ngành liên quan, chủ trì việc xây dựng cơ chế phối hợp lồng ghép các chương trình trên cùng một địa bàn trung tâm cụm xã và chỉ đạo thực hiện.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi có trách nhiệm:

Là chủ quản đầu tư các dự án và quyết định các chủ đầu tư của từng dự án.

Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc lồng ghép các chương trình trên cùng một địa bàn nhằm thực hiện Chương trình xây dựng trung tâm xã có hiệu quả.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi và có miền núi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/1997
Ngày hiệu lực28/01/1997
Ngày công báo15/03/1997
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 35-TTg phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 35-TTg phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu35-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành13/01/1997
     Ngày hiệu lực28/01/1997
     Ngày công báo15/03/1997
     Số công báoSố 5
     Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 35-TTg phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 35-TTg phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao

         • 13/01/1997

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/03/1997

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/01/1997

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực