Quyết định 350/QĐ-TTg

Quyết định 350/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 350/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 350/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tờ trình số 101/TTr-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 313/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bộ Tài chính (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
-
Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-TTg, ngày 03/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Khoa Marketing, Trường Đại học bán công Marketing, Bộ Tài chính;

2. Khoa Thẩm định giá, Trường Đại học bán công Marketing, Bộ Tài chính;

3. Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học bán công Marketing, Bộ Tài chính;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Trương Quang Bảng, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức và hợp tác Quốc tế, Trường Đại học bán công Marketing, Bộ Tài chính;

2. Ông Lê Đình Ngân, Trưởng khoa, Khoa tin học quản lý, Trường Đại học bán công Marketing, Bộ Tài chính;

3. Bà Phạm Thị So, Trưởng phòng, Phòng Hành chính quản trị, Trường Đại học bán công Marketing, Bộ Tài chính;

4. Ông Hứa Minh Tuấn, Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học bán công Marketing, Bộ Tài chính;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 350/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu350/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 350/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 350/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 350/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu350/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 350/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 350/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 03/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực