Quyết định 350/QĐ-UBND

Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2006 về uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 350/QĐ-UBND uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 350/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHO TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 10/12/2003;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu (QSH) nhà ở, QSH công trình xây dựng (CTXD);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa tại Tờ trình số 166 /SXD-HT ngày 25/01/2006 "Về việc đề nghị ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện việc cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở, QSH công trình xây dựng cho tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cấp GCN theo đúng quy định của Pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ XD (b/c);
- Trực TU, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT/UB;
- Lưu: VT, CN (2). G40.
G06QĐ. ủyquyềncấpGCN QSHnhảơ&CTXD

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 350/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu350/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2006
Ngày hiệu lực09/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 350/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 350/QĐ-UBND uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 350/QĐ-UBND uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu350/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành09/02/2006
        Ngày hiệu lực09/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 350/QĐ-UBND uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 350/QĐ-UBND uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

            • 09/02/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực