Quyết định 3506/QĐ-BYT

Quyết định 3506/QĐ-BYT năm 2011 ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3506/QĐ-BYT ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3506/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ MỸ PHẨM CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TÂY NINH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 11/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1704/UBND-KTTC ngày 11/8/2011 về việc ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Y tế ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tây Ninh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm phối hợp với các cấp chính quyền của tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng để thực thi có hiệu quả công tác chống buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu và các hành vi buôn bán trái phép các sản phẩm mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên quan đến hoạt động của Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng mỹ phẩm do mình kinh doanh.

Điều 4. Việc đưa mỹ phẩm từ Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hoặc đưa vào thị trường nội địa để kinh doanh phải thực hiện công bố tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm (Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm mỹ phẩm phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam và nằm ngoài Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 6. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim tiến (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng BYT (để biết);
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- Sở Y tế tỉnh Tây Ninh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ - BYT;
- Trang thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Trang thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT, Cục QLD (02 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3506/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3506/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2011
Ngày hiệu lực27/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3506/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3506/QĐ-BYT ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3506/QĐ-BYT ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3506/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýCao Minh Quang
        Ngày ban hành27/09/2011
        Ngày hiệu lực27/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3506/QĐ-BYT ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3506/QĐ-BYT ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm

            • 27/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực