Quyết định 3510/QĐ-BGTVT

Quyết định 3510/QĐ-BGTVT năm 2017 về phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3510/QĐ-BGTVT 2017 cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3510/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao và được hưởng chế độ hỗ trợ về kinh phí và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 110/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh sách cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục KSTTHC (VPCP);
- C
ng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KSTTHC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 3510/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2017)

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Kiều Nguyệt

Phó Chánh Văn phòng Bộ

2

Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ

3

Nguyễn Thị Bảy

Chuyên viên chính Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ

4

Đỗ Quang Thái

Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ

5

Chu Thị Nhàn

Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ

6

Hoàng Hồng Hạnh

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ VN

7

Cao Tiến Hào

Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ VN

8

Vũ Quỳnh Anh

Phó Trưởng Phòng Pháp chế - Cục Hàng hải Việt Nam

9

Đinh Phương Anh

Chuyên viên Phòng Pháp chế - Cục Hàng hải Việt Nam

10

Nguyễn Thị Bích Hằng

Phó Trưởng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục Đường thủy nội địa VN

11

Lê Thị Phương Liên

Phó Chánh Văn phòng, Cục Đường thủy nội địa VN

12

Lưu Thị Lan Hương

Phó Trưởng Phòng Pháp chế, Cục Hàng không VN

13

Hoàng Thùy Linh

Chuyên viên Phòng Pháp chế, Cục Hàng không VN

14

Đinh Quốc Vinh

Trưởng Phòng Pháp chế - ISO, Cục Đăng kim VN

15

Lê Phương Dung

Chuyên viên Phòng Pháp chế - ISO, Cục Đăng kiểm VN

16

Hà Thị Oanh

Phó Trưởng phòng TCCB - HTQT, Cục Y tế GTVT

17

Trần Hải Nam

Chuyên viên Cục Y tế GTVT

18

Lê Phương

Chuyên viên Phòng Vận ti An toàn giao thông - Cục Đường sắt VN

19

Nguyễn Khương Duy

Chuyên viên Phòng Kết cấu hạ tầng giao thông - Cục Đường sắt VN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3510/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3510/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3510/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3510/QĐ-BGTVT 2017 cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3510/QĐ-BGTVT 2017 cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3510/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Ngọc Đông
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3510/QĐ-BGTVT 2017 cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3510/QĐ-BGTVT 2017 cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

            • 19/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực