Quyết định 352/TTg

Quyết định 352/TTg năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 352/TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Chế biến nông lâm sản nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã được thay thế bởi Nghị định 86/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 352/TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Chế biến nông lâm sản nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 352/TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản và phát triển ngành nghề ở nông thôn trong phạm vi cả nước.

Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn có những nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các dự án phát triển về chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản, cơ khí hoá nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, phát triển ngành nghề ở nông thôn và tổ chức chỉ đạo thực hiện các vấn đề nói trên sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ quản lý về lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản, cơ khí hoá nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, phát triển ngành nghề ở nông thôn và khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân, kể cả tổ chức và cá nhân người nước ngoài đầu tư vốn và công nghệ vào các lĩnh vực nói trên và tổ chức chỉ đạo thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trình Bộ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật về chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản, cơ khí hoá nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển ngành nghề ở nông thôn và tổ chức chỉ đạo thực hiện.

4. Căn cứ quy định của luật pháp và theo thẩm quyền của Cục, cấp, thu hồi giấy phép hành nghề chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản và phát triển ngành nghề ở nông thôn và kiểm tra việc thực hiện.

5. Theo thẩm quyền được giao, tổ chức thực hiện việc thanh tra an toàn thiết bị chuyên ngành và xác nhận việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ thuộc chuyên ngành.

6. Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ về chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản, cơ khí hoá nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển ngành nghề ở nông thôn.

7. Thực hiện việc hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý của Cục do Bộ giao.

8. Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành theo phân công của Bộ.

9. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn:

1. Cục do Cục trưởng lãnh đạo, và có các Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về toàn bộ các hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Cục trưởng, các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 352/TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu352/TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/1996
Ngày hiệu lực28/05/1996
Ngày công báo15/09/1996
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2003
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 352/TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Chế biến nông lâm sản nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 352/TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Chế biến nông lâm sản nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu352/TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành28/05/1996
        Ngày hiệu lực28/05/1996
        Ngày công báo15/09/1996
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2003
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 352/TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Chế biến nông lâm sản nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 352/TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Chế biến nông lâm sản nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn