Quyết định 353/QĐ-TTg

Quyết định 353/QĐ-TTg năm 2008 tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 353/QĐ-TTg tặng Cờ Thi đua của Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 353/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 336/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của thành phố Hải Phòng (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
-
Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 4 năm 2008)

1. Nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;

2. Nhân dân và cán bộ quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng;

4. Trường Đại học Hải Phòng;

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ, thành phố Hải Phòng;

6. Công ty Cổ phần Hapaco thuộc Sở Công nghiệp, thành phố Hải Phòng;

7. Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng, Sở Giao thông công chính, thành phố Hải Phòng;

8. Công ty Liên doanh cáp điện LS-VINA, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Hải Phòng;

9. Xí nghiệp tập thể Bình An, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng;

10. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại quốc tế Hải Phòng, Sở Thương mại, thành phố Hải Phòng;

11. Công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải, Sở Thủy sản, thành phố Hải Phòng;

12. Nhân dân và cán bộ xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

13. Nhân dân và cán bộ phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 353/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu353/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 353/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 353/QĐ-TTg tặng Cờ Thi đua của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 353/QĐ-TTg tặng Cờ Thi đua của Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu353/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 353/QĐ-TTg tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 353/QĐ-TTg tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

            • 03/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực