Quyết định 353/QĐ-UBND

Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm xe ép rác phục vụ công tác thu gom rác thải trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 353/QĐ-UBND mua sắm xe ép rác phục vụ công tác thu gom rác thải Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 353/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 314/TTr-STC ngày 20 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm xe ép rác phục vụ công tác thu gom rác thải trên địa bàn huyện Di Linh; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị thực hiện mua sắm: Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Di Linh.

2. Tài sản mua sắm: 01 xe ép rác hiệu Hino FC9JESW; dung tích xi lanh 9.123cc; số sàn điều khiển bằng tay LS06S (06 số tiến, 01 số lùi); thùng chứa rác 9 m3; lắp ráp tại Việt Nam; mới 100% sản xuất năm 2014;

Đặc điểm kinh tế và các thông số kỹ thuật theo phụ lục kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 10/14/CT-VVFC/CNMN ngày 27/01/2014 của Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam.

3. Giá dự toán: 1.962.720.000 đồng (một tỷ, chín trăm sáu hai triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

4. Phần công việc đấu thầu: 01 xe ép rác hiệu Hino FC9JESW được phân chia thành 01 gói thầu, với giá gói thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng; chi phí vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại bên mua) là 1.920.000.000 đồng (một tỷ, chín trăm hai mươi triệu).

5. Phần công việc không đấu thầu: Các chi phí khác với giá trị dự toán 42.720.000 đồng (bốn hai triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng), gồm:

- Chi phí thẩm định giá                : 6.720.000 đồng;

- Chi phí đăng báo mời thầu        : 1.000.000 đồng;

- Chi phí bảo hiểm xe                 : 35.000.000 đồng.

6. Nguồn kinh phí: Ngân sách huyện Di Linh năm 2014.

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ.

8. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2014.

9. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Điều 2.

1. Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt hồ sơ mời thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ép rác phục vụ công tác thu gom rác thải trên địa bàn huyện Di Linh.

2. Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Di Linh (bên mời thầu) có trách nhiệm lập thủ tục mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác thu gom rác thải theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Di Linh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố báo cáo UBND Tỉnh thông qua Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 353/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu353/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 353/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 353/QĐ-UBND mua sắm xe ép rác phục vụ công tác thu gom rác thải Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 353/QĐ-UBND mua sắm xe ép rác phục vụ công tác thu gom rác thải Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu353/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 353/QĐ-UBND mua sắm xe ép rác phục vụ công tác thu gom rác thải Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 353/QĐ-UBND mua sắm xe ép rác phục vụ công tác thu gom rác thải Lâm Đồng

            • 26/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực