Quyết định 354/QĐ-UBND

Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2017 cho phép thực hiện hoạt động mua bán, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 354/QĐ-UBND 2017 hoạt động mua bán qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ U MA TU KHOÒNG, XÃ THU LŨM, HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Bộ tại các Văn bản: Số 12581/BCT-XNK ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương; số 131/BTC-TCHQ ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính; số 10669/BNN-HTQT ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 4043/BQP-KHĐT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 329/TTr-SCT ngày 20 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thực hiện các hoạt động mua bán, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Quốc phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Điện Biên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các P Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng A Tính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 354/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu354/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2017
Ngày hiệu lực21/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 354/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 354/QĐ-UBND 2017 hoạt động mua bán qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 354/QĐ-UBND 2017 hoạt động mua bán qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu354/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng A Tính
        Ngày ban hành21/04/2017
        Ngày hiệu lực21/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 354/QĐ-UBND 2017 hoạt động mua bán qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 354/QĐ-UBND 2017 hoạt động mua bán qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong Lai Châu

            • 21/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực