Quyết định 354-TTg

Quyết định 354-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý Nhà nước và công trình thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 354-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Quản lý Nhà nước công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đã được thay thế bởi Nghị định 86/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 354-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Quản lý Nhà nước công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 354-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục quản lý nước và công trình thuỷ lợi là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, bao gồm cả nước sinh hoạt nông thôn (trừ nước nguyên liệu khoáng và nước địa nhiệt), về công trình thuỷ lợi, quản lý việc khai thác và phát triển tổng hợp các dòng sông trong phạm vi cả nước.

Cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi có tư cách pháp nhân, có con dấu, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi có những nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch khu vực, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về:

- Điều tra cơ bản tài nguyên nước,

- Cân bằng nước, phát triển và bảo vệ nguồn nước, chống ô nhiễm môi trường nước,

- Quản lý việc khai thác, bảo vệ và phát triển hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất và dân sinh;

Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch nói trên sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các dự án luật, văn bản pháp quy, chính sách, chế độ về quản lý tài nguyên nước, công trình thuỷ lợi, quản lý khai thác phát triển tổng hợp các dòng sông; trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý của Cục và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện những vấn đề nói trên sau khi được duyệt.

3. Thẩm định hoặc chủ trì thẩm định các dự án quy hoạch thuỷ lợi, các dự án sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện các công trình thuỷ lợi được phân công trình Bộ duyệt hoặc để Bộ trình Chính phủ phê duyệt.

Là Thường trực Hội đồng nghiệm thu bàn giao đưa công trình thuỷ lợi do Trung ương quản lý vào sử dụng.

4. Chỉ đạo việc vận hành điều tiết các công trình thuỷ lợi lớn, sử dụng tổng hợp và công trình thuỷ lợi liên tỉnh. Chỉ đạo việc phòng chống úng, phòng chống hạn, khắc phục hậu quả thiên tai bảo đảm an toàn các công trình thuỷ nông.

5. Đề xuất các mô hình tổ chức quản lý các hệ thống công trình thuỷ lợi, tài nguyên nước và các lưu vực sông.

6. Theo thẩm quyền được giao, cấp, thu hồi giấy phép về sử dụng nguồn nước theo quy định của pháp luật.

7. Chỉ đạo việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn và bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý nước và công trình thuỷ lợi.

8. Thực hiện việc Hợp tác quốc tế về lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và công trình thuỷ lợi theo sự phân công của Bộ.

9. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo nhiệm vụ được giao.

10. Quản lý tổ chức, biên chế và tài sản được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý nước và Công trình thuỷ lợi:

1. Cục do Cục trưởng lãnh đạo và có các Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mọi hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

3. Các tổ chức sự nghiệp:

- Trung tâm điều tra đánh giá tài nguyên nước.

- Trung tâm chuyển giao công nghệ về quản lý nước và công trình thuỷ lợi.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của các tổ chức trực thuộc Cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 354-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu354-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/1996
Ngày hiệu lực28/05/1996
Ngày công báo30/09/1996
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2003
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 354-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Quản lý Nhà nước công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 354-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Quản lý Nhà nước công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu354-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành28/05/1996
     Ngày hiệu lực28/05/1996
     Ngày công báo30/09/1996
     Số công báoSố 18
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2003
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 354-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Quản lý Nhà nước công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 354-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Cục Quản lý Nhà nước công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn