Quyết định 3542/QĐ-UBND

Quyết định 3542/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn đối với đối tượng bảo trợ đang nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3542/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn đối tượng bảo trợ Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3542/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP TIỀN ĂN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ ĐANG NUÔI DƯỠNG TẠI CÁC TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quy định mức tiền ăn cho đối tượng nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội và mức trợ cấp tiền ăn đối với người cai nghiện ma túy và người bán dâm bị bắt buộc đưa vào các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3942/STC-HCSN ngày 13/10/2014 về việc mức trợ cấp tiền ăn đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và quy mô nuôi dưỡng của Trung tâm bảo trợ xã hội Thanh Hóa; kèm theo Biên bản làm việc ngày 03/10/2014 của liên ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn đối với các đối tượng bảo trợ đang nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa, tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, như sau:

1. Mức trợ cấp tiền ăn: 900.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội sinh hoạt tập trung tại trung tâm; 450.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội có thời gian luân phiên về gia đình.

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 2. Căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước:

- Các Trung tâm bảo trợ xã hội lập dự toán kinh phí bổ sung gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh giao dự toán để thực hiện.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các Trung tâm bảo trợ xã hội thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội và quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3542/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3542/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2014
Ngày hiệu lực22/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3542/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3542/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn đối tượng bảo trợ Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3542/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn đối tượng bảo trợ Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3542/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýTrịnh Văn Chiến
       Ngày ban hành22/10/2014
       Ngày hiệu lực22/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3542/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn đối tượng bảo trợ Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3542/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn đối tượng bảo trợ Thanh Hóa

           • 22/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực