Quyết định 355/QĐ-BXD

Quyết định 355/QĐ-BXD năm 2003 về Thiết kế mẫu Nhà lớp, trường học phục vụ Chương trình kiên cố hóa trường học của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 355/QĐ-BXD năm 2003 Thiết kế mẫu Nhà lớp trường học


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 355/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU NHÀ LỚP HỌC, TRƯỜNG HỌC PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG HỌC CỦA CHÍNH PHỦ.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học.

- Căn cứ Biên bản số 378/BXD-HĐKHKT ngày 17/3/2003 của Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành thẩm định thiết kế mẫu lớp học, trường học phục vụ chương trình kiên cố hoá trường học của Chính phủ.

- Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này 3 tập "Thiết kế mẫu-Nhà lớp học trường Mẫu giáo, trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở" sử dụng cho 4 vùng:

Vùng núi phía Bắc

Vùng đồng bằng Bắc bộ và duyên hải Miền trung

Vùng Tây nguyên

Vùng đồng bằng sông Cửu long.

Điều 2: Các tập "Thiết kế mẫu-Nhà lớp học" trên áp dụng hướng dẫn thiết kế xây dựng thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học tại các địa phương.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Lưu VP, Vụ KHCN.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 355/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu355/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2003
Ngày hiệu lực12/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 355/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 355/QĐ-BXD năm 2003 Thiết kế mẫu Nhà lớp trường học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 355/QĐ-BXD năm 2003 Thiết kế mẫu Nhà lớp trường học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu355/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người ký***
        Ngày ban hành28/03/2003
        Ngày hiệu lực12/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 355/QĐ-BXD năm 2003 Thiết kế mẫu Nhà lớp trường học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 355/QĐ-BXD năm 2003 Thiết kế mẫu Nhà lớp trường học

            • 28/03/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/04/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực