Quyết định 355/QĐ-TTg

Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2001 về việc cử thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 355/QĐ-TTg cử thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 355/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN UỶ BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 31/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, Xét đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin làm thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế thay ông Lưu Trần Tiêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Thường vụ Bộ Chính trị.
- Thủ tướng và các Phó thủ tướng,
- Các Bộ, CƠ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc CP,
- HĐND, UBND các tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương.
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công báo.
- VPCP: BTCN. các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu: TCQT (3). VT

K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Mạnh Cầm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 355/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu355/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2001
Ngày hiệu lực27/03/2001
Ngày công báo30/04/2001
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 355/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 355/QĐ-TTg cử thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 355/QĐ-TTg cử thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu355/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Mạnh Cầm
        Ngày ban hành27/03/2001
        Ngày hiệu lực27/03/2001
        Ngày công báo30/04/2001
        Số công báoSố 16
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 355/QĐ-TTg cử thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 355/QĐ-TTg cử thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế

            • 27/03/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/04/2001

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/03/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực