Quyết định 3556/QĐ-BCN

Quyết định 3556/QĐ-BCN năm 2005 sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định 163/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3556/QĐ-BCN chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần sửa đổi QĐ 163/2004/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3556/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1, KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 163/2004/QĐ-BCN NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY GIẦY AN LẠC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY AN LẠC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Công ty Giầy An Lạc (Công văn số 930/CV-TV ngày 17 tháng 10 năm 2005;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 163/2004/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc như sau:

“1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 77.500.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 64,00%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 23,50%;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty: 12,50%.

Trị giá một cổ phần: 10.000 đồng”.

“3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty là 518.760 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.556.280.000 đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Giầy An Lạc và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giầy An Lạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT, Nội vụ, LĐTB và XH;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Xuân Khu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3556/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3556/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2005
Ngày hiệu lực26/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3556/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 3556/QĐ-BCN chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần sửa đổi QĐ 163/2004/QĐ-BCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3556/QĐ-BCN chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần sửa đổi QĐ 163/2004/QĐ-BCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3556/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýBùi Xuân Khu
       Ngày ban hành26/10/2005
       Ngày hiệu lực26/10/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3556/QĐ-BCN chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần sửa đổi QĐ 163/2004/QĐ-BCN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3556/QĐ-BCN chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần sửa đổi QĐ 163/2004/QĐ-BCN

           • 26/10/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực