Quyết định 3557/QĐ-UBND

Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2006 về việc thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án: "Chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay" do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3557/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án: Chỉ đạo điểm hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3557/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: "CHỈ ĐẠO ĐIỂM CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CÓ HIỆU QUẢ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-BTP ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện Đề án: "Chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay";
Thực hiện Kế hoạch số 2891/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Đề án: "Chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay";
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2149/TTr-STP ngày 29 tháng 6 năm 2006
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Điều hành Đề án: "Chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay", gồm các Ông, Bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban;

2. Bà Nguyễn Nguyệt Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Ban Thường trực;

3. Ông Lê Văn Làm, Phó Trưởng phòng Công chức – Viên chức, Sở Nội vụ, thành viên;

4. Ông Trần Khắc Huy, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

5. Ông Lê Đại Dương, Đội phó Đội Pháp chế, Văn phòng Công an thành phố, thành viên;

6. Ông Trần Văn Hùng, Đại tá Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, thành viên;

7. Ông Trần Hồng Sơn, Chuyên viên Ban Thi đua Chính sách, Liên đoàn Lao động thành phố, thành viên;

8. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa, Thành đoàn thành phố, thành viên.

Điều 2. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Điều hành thực hiện Đề án gồm các Ông, Bà sau đây:

1. Ông Dương Đình Thọ, Trưởng phòng Tuyên truyền, Sở Tư pháp, Tổ trưởng;

2. Ông Đặng Hợp Thành, Chuyên viên Sở Tư pháp, thành viên;

3. Bà Trịnh Thị Thanh Hương, Chuyên viên Sở Tư pháp, thành viên.

Điều 3. Ban Điều hành thực hiện Đề án có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Lập kế hoạch chi tiết hàng năm, phối hợp với các cơ quan để thực hiện các nội dung của Đề án theo phân công tại Kế hoạch số 2891/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Đề án: "Chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay".

2. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương được chọn làm điểm thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 2891/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề án và báo cáo về Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương theo quy định.

4. Văn bản do Trưởng Ban điều hành Đề án ký tên được đóng dấu Ủy ban nhân dân thành phố.

Phó Trưởng Ban Thường trực ký tên được đóng dấu Sở Tư pháp thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có liên quan, các Ông, Bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH
 
 


Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3557/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3557/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2006
Ngày hiệu lực01/08/2006
Ngày công báo15/08/2006
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3557/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3557/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án: Chỉ đạo điểm hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3557/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án: Chỉ đạo điểm hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3557/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành01/08/2006
        Ngày hiệu lực01/08/2006
        Ngày công báo15/08/2006
        Số công báoSố 23
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3557/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án: Chỉ đạo điểm hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3557/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án: Chỉ đạo điểm hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả

            • 01/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực