Quyết định 3559/QĐ-BGTVT

Quyết định 3559/QĐ-BGTVT năm 2013 giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3559/QĐ-BGTVT năm 2013 giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3559/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM, CHUYỂN TOÀN BỘ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI HỌC NGHỀ CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-BCSĐ ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (được thành lập theo Quyết định số 2488/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Lý do giải thể: Hoạt động của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ không có hiệu quả, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Chuyển toàn bộ cơ sở vật chất (bao gồm: đất đai, tài sản gắn liền với đất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu… và các nghĩa vụ pháp lý liên quan), tài chính, cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ về Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

1. Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác quản lý đối với Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ theo quy định của pháp luật đến thời điểm ký bàn giao về Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II; chỉ đạo Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ và các tổ chức liên quan hoàn thiện báo cáo phục vụ công tác bàn giao theo quy định;

2. Bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, tài chính, cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ theo thực tế và sổ sách, xong trước ngày 15/11/2013.

Điều 4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II:

1. Tổ chức tiếp nhận, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính, cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động từ Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ, bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động theo quy định;

2. Tổ chức tiếp nhận, đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ cho toàn bộ người học nghề đang học tại Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ theo đúng kế hoạch, chương trình đang thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người học nghề theo quy định;

3. Kế thừa các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ:

1. Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ theo quy định của pháp luật đến thời điểm ký bàn giao về Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II;

2. Xây dựng báo cáo chi tiết về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tình hình hoạt động,… của Trường để phục vụ công tác bàn giao; phối hợp với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II thực hiện các thủ tục giao, nhận theo đúng quy định;

3. Thực hiện bàn giao con dấu theo đúng quy định.

Điều 6. Các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng hướng dẫn thực hiện việc giải thể và chuyển toàn bộ cơ sở vật chất, tài chính, cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ về Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, KH & ĐT, GD & ĐT, LĐ - TB & XH, CA;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: GD&ĐT, LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Lưu: VT, TCCB (Nđt).

BỘ TRƯỞNG




Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3559/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3559/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3559/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3559/QĐ-BGTVT năm 2013 giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3559/QĐ-BGTVT năm 2013 giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3559/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3559/QĐ-BGTVT năm 2013 giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3559/QĐ-BGTVT năm 2013 giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ

            • 07/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực