Quyết định 3562/2001/QĐ-UB

Quyết định 3562/2001/QĐ-UB về áp dụng chế độ tiền lương đối với giáo viên mầm non dân lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3562/2001/QĐ-UB áp dụng chế độ tiền lương giáo viên mầm non


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3562/2001/QĐ-UB

Nha Trang, ngày 05 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON DÂN LẬP ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-06-1994;
- Căn cứ kết luận kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 3 từ ngày 13 đến 16 tháng 02 năm 2001 “ về việc giải quyết chế độ tiền lương cho giáo viên mầm non dân lập ”.
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá và Truởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay vận dụng bảng lương giáo viên mầm non (nhà trẻ và mẫu giáo) mã số ngạch 15.115 được qui định tại Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 05 năm 1993 của Chính phủ để ký hợp đồng lao động với giáo viên giảng viên dạy tại các cơ sở mầm non dân lập do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý; mức lương hợp đồng lần đầu như sau:

1. Đối với giáo viên đã qua đào tạo, đang giảng dạy:

+ Giảng dạy dưới 5 năm: bậc 1 hệ số 1,40.

+ Giảng dạy từ 5 năm đén dưới 10 năm: bậc 2 hệ số 1,52.

+ Giảng dạy từ 10 năm đến dưới 15 năm: bậc 3 hệ số 1,64.

+ Giảng dạy từ 15 năm đến dưới 20 năm: bậc 4 hệ số 1,76.

+ Giảng dạy từ 20 năm trở lên: bậc 5 hệ số 1,88.

2. Đối với giáo viên chưa qua đào tạo, đang giảng dạy:

Chỉ được hợp đồng mức lương bậc 1 hệ số 1,40; trong thời gian 3 năm (kể tù khi áp dụng chế độ này) phải tham gia học tập bồi duỡng, đạt yêu cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch theo quy định; nếu không thì không được tiếp tục ký hợp đồng giảng dạy.

3. Đối với giáo viên đã qua đào tạo, chưa giảng dạy, hợp đồng sau ngày 01 tháng 05 năm 2001:

Phải thực hiện thời gian tập sự theo quy định, trong thời gian tập sự hưởng 85% mức lương bậc 1, hết thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương bậc hệ số 1,40.

4. Không được ký hợp đồng lao động giáo viên chưa qua đào tạo để giảng dạy kể từ sau ngày ban hành Quyết định này.

Điều 2. Giáo viên mầm non dân lập nêu tại Điều 1 trên đây được thực hiện chế độ nâng lương, được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành, được học tập bồi duỡng, chuyên môn nghiệp vụ, được xét các danh hiệu thi đua – khen thưởng; được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như giáo viên trong biên chế tại các cơ sở mầm non công lập; được thực hiện chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật, thời gian để tính chế độ thôi việc là thời gian giảng dạy theo hợp đồng được áp dụng tại Quyết định này;

Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội 15%, bảo hiểm y tế 2% mức lương đồng ( ngân sách chi ); giáo viên đóng bảo hiểm xã hội 5%, bảo hiểm y tế 1% mức lương hợp đồng.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn ký hợp đồng lao động, quyết định việc nâng mức lương hợp đồng và thực hiện các chế độ được áp dụng cho giáo viên mầm non dân lập nêu trên.

Điều 3. Nguồn kinh phí chi trả tiền lương và các chế độ, được cân đối từ nguồn thu học phí; nếu nguồn thu học phí không đủ để chi trả thì ngân sách xã, phường, thị trấn chi trợ cấp, bảo đảm chi trả đủ và kịp thời cho giáo viên.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1825/2001/QĐ-UB ngày 18 tháng 05 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2001; Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện.

Điều 5. Các ông Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3562/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3562/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2001
Ngày hiệu lực01/05/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3562/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 3562/2001/QĐ-UB áp dụng chế độ tiền lương giáo viên mầm non


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3562/2001/QĐ-UB áp dụng chế độ tiền lương giáo viên mầm non
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3562/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýPhạm Văn Chi
       Ngày ban hành05/10/2001
       Ngày hiệu lực01/05/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 3562/2001/QĐ-UB áp dụng chế độ tiền lương giáo viên mầm non

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3562/2001/QĐ-UB áp dụng chế độ tiền lương giáo viên mầm non

        • 05/10/2001

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/05/2001

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực