Quyết định 3567/QĐ-UBND

Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2014 công bố ranh giới vùng quản lý khai thác thủy sản ven bờ giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 3567/QĐ-UBND 2014 ranh giới vùng quản lý khai thác thủy sản ven bờ Đà Nẵng với Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3567/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ RANH GIỚI VÙNG QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BỜ GIỮA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỚI TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân trên các vùng biển;

Trên cơ sở Bản Thỏa thuận ngày 29/5/2014 của UBND hai tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 732/TT-SNN ngày 27 tháng 5 năm 2014 về phân định vùng biển ven bờ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố ranh giới vùng quản lý khai thác thủy sản ven bờ giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam với các nội dung chính sau:

1. Ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là đoạn thẳng nối hai điểm theo thứ tự:

Điểm Bắt đầu (QNa - ĐNa 01) và điểm Kết thúc (QNa - ĐNa 02).

Tọa độ địa lý (độ, phút, giây) của hai điểm như sau:

Điểm QNa - ĐNa 01: Vĩ độ: 15058'02" N; Kinh độ: 108017'18" E

Điểm QNa - ĐNa 02: Vĩ độ: 16005'12" N; Kinh độ: 108025'51" E

2. Vùng khai thác thủy sản chung (vùng đệm) được mở rộng về hai bên ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ, mỗi bên là 1 hải lý.

3. Ranh giới vùng khai thác thuỷ sản ven bờ và vùng khai thác thủy sản chung (vùng đệm) chỉ có giá trị trong việc quản lý các hoạt động khai thác thủy sản, không có giá trị pháp lý về ranh giới hành chính trên biển.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, UBND các phường ven biển tổ chức triển khai thực việc hiện quản lý hoạt động khai thác thủy sản ven bờ theo nội dung công bố tại Điều 1, Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ NN và PTNT (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND thành phố (để b/c);
- Đoàn ĐB QH Tp (để giám sát);
- BCH Bộ đội Bp Tp;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
- Lưu: VT, KTN.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3567/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3567/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2014
Ngày hiệu lực02/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3567/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3567/QĐ-UBND 2014 ranh giới vùng quản lý khai thác thủy sản ven bờ Đà Nẵng với Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Quyết định 3567/QĐ-UBND 2014 ranh giới vùng quản lý khai thác thủy sản ven bờ Đà Nẵng với Quảng Nam
                Loại văn bảnQuyết định
                Số hiệu3567/QĐ-UBND
                Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
                Người kýPhùng Tấn Viết
                Ngày ban hành02/06/2014
                Ngày hiệu lực02/06/2014
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcLĩnh vực khác
                Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
                Cập nhật7 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Quyết định 3567/QĐ-UBND 2014 ranh giới vùng quản lý khai thác thủy sản ven bờ Đà Nẵng với Quảng Nam

                        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3567/QĐ-UBND 2014 ranh giới vùng quản lý khai thác thủy sản ven bờ Đà Nẵng với Quảng Nam

                        • 02/06/2014

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 02/06/2014

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực