Quyết định 357/QĐ-UBND

Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2006 về Quy định phương thức làm việc của Hội đồng Tư vấn Khoa học, công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2006 phương thức làm việc Hội đồng Tư vấn khoa học đã được thay thế bởi Quyết định 3166/2010/QĐ-UBND tuyển chọn xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ và được áp dụng kể từ ngày 19/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2006 phương thức làm việc Hội đồng Tư vấn khoa học


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 10/12/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 09/6/2002; Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2003/ TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ; Quyết định số: 2441/QĐ-UB ngày 28/7/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 34/KHCN-TT ngày 23/01/2006 xin phê duyệt các qui định về việc xác định danh mục các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Tư vấn Khoa học, công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Quyết định này thay thế Quyết định số 1372/QĐ-CT ngày 25/4/ 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Bộ KH&CN(để bc);
- Các ban, ngành liên quan;
- Lưu VP.(QĐXĐNV)

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thế Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 357/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu357/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2006
Ngày hiệu lực10/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 357/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2006 phương thức làm việc Hội đồng Tư vấn khoa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2006 phương thức làm việc Hội đồng Tư vấn khoa học
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu357/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Thế Bắc
       Ngày ban hành10/02/2006
       Ngày hiệu lực10/02/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2006 phương thức làm việc Hội đồng Tư vấn khoa học

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2006 phương thức làm việc Hội đồng Tư vấn khoa học