Quyết định 3581/QĐ-BGTVT

Quyết định 3581/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập Hội đồng cấp Bộ để nghiệm thu đề án bảo vệ môi trường “Áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông thủy trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Vũng Tàu” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3581/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ để nghiệm thu đề án “Áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tuyến TPHCM - Vũng Tàu"


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3581/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP BỘ ĐỂ NGHIỆM THU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG “ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG THỦY TRÊN TUYẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VŨNG TÀU”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Xét Tờ trình số 1178/2008/KHCN ngày 12/11/2008 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiệm thu đề án bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Bộ để nghiệm thu đề án bảo vệ môi trường “Áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông thủy trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Vũng Tàu” - Mã số MT074022 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét đánh giá kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường nói trên để tư vấn cho Bộ trong việc áp dụng kết quả vào công tác quản lý môi trường của Ngành. Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để Hội đồng làm việc có kết quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và các Ông (Bà) có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CẤP BỘ NGHIỆM THU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

“Áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông thủy trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Vũng Tàu”

(Kèm theo Quyết định số 3581/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

TT

Họ tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

TS. Chu Mạnh Hùng

Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Chủ tịch Hội đồng

2

KS. Thuyền trưởng Phương Anh Dũng

Phó phòng Pháp chế, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên phản biện

3

PGS. TS. Nguyễn Đức Ân

Chuyên viên cao cấp, Công ty Vinashin Soài Rạp

Ủy viên phản biện

4

KS. Cao Kim Phụng

Phó Cục trưởng, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Ủy viên

5

PGS. TS. Trần Cảnh Vinh

Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

6

ThS. Phạm Nguyễn Bảo Hạnh

Trưởng phòng, Chi cục Bảo vệ Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

7

ThS. Trần Ánh Dương

Chuyên viên chính Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Ủy viên thư ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3581/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3581/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2008
Ngày hiệu lực25/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3581/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3581/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ để nghiệm thu đề án “Áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tuyến TPHCM - Vũng Tàu"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3581/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ để nghiệm thu đề án “Áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tuyến TPHCM - Vũng Tàu"
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3581/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành25/11/2008
        Ngày hiệu lực25/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3581/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ để nghiệm thu đề án “Áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tuyến TPHCM - Vũng Tàu"

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3581/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ để nghiệm thu đề án “Áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tuyến TPHCM - Vũng Tàu"

            • 25/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực