Quyết định 3583/QĐ-BNG

Quyết định 3583/QĐ-BNG năm 2012 ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại địa phương do Bộ Ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3583/QĐ-BNG 2012 ủy quyền Sở Ngoại vụ Lạng Sơn nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3583/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LẠNG SƠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

Căn cứ Thông tư số 111/2011/NĐ-CP chứng nhận lãnh sự">01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 707/UBND-NC ngày 06 tháng 8 năm 2012;

Xét nhu cầu và khả năng giải quyết công việc tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Lãnh sự;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn thực hiện các công việc: tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại địa phương; chuyển hồ sơ đó cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để tiến hành xử lý; nhận kết quả giải quyết từ Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và trả kết quả tại địa phương.

Điều 2: Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn chỉ được phép thực hiện các công việc mà Bộ Ngoại giao ủy quyền và không được ủy quyền lại cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

Điều 3: Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm giải quyết nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương; trao đổi thông tin thường xuyên với Cục Lãnh sự để kịp thời giải quyết các vướng mắc nảy sinh. Các cán bộ của Sở Ngoại vụ chỉ được thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự sau khi đã được Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tập huấn về nghiệp vụ.

Điều 4: Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn để thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 5: Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 và sẽ chấm dứt hiệu lực khi Bộ Ngoại giao hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có văn bản chính thức yêu cầu hủy bỏ việc ủy quyền này.

Điều 6: Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông tin về việc ủy quyền này để các cơ quan, tổ chức, công dân biết cùng thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao;
- Lưu: VP, PHPH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3583/QĐ-BNG

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3583/QĐ-BNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3583/QĐ-BNG

Lược đồ Quyết định 3583/QĐ-BNG 2012 ủy quyền Sở Ngoại vụ Lạng Sơn nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3583/QĐ-BNG 2012 ủy quyền Sở Ngoại vụ Lạng Sơn nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3583/QĐ-BNG
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại giao
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 17/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3583/QĐ-BNG 2012 ủy quyền Sở Ngoại vụ Lạng Sơn nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3583/QĐ-BNG 2012 ủy quyền Sở Ngoại vụ Lạng Sơn nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự

  • 17/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực