Quyết định 3591/QĐ-BCN

Quyết định 3591/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3591/QĐ-BCN cổ phần hóa Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3591/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (Công văn số 322/CV-TC ngày 18 tháng 10 năm 2005);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2006.

Điều 2. Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa trình Bộ Công nghiệp phê duyệt và làm các thủ tục để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Tổng giám đốc Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐTB và XH;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Xuân Thúy;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Xuân Khu
Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3591/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3591/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2005
Ngày hiệu lực28/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3591/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 3591/QĐ-BCN cổ phần hóa Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3591/QĐ-BCN cổ phần hóa Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3591/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành28/10/2005
        Ngày hiệu lực28/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3591/QĐ-BCN cổ phần hóa Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3591/QĐ-BCN cổ phần hóa Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam

            • 28/10/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực