Quyết định 3592/QĐ-BCN

Quyết định 3592/QĐ-BCN sửa đổi khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 7 Quyết định 2720/QĐ-BCN phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3592/QĐ-BCN phương án chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty Cổ phần sửa đổi Quyết định 2720/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3592/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 4, KHOẢN 6, KHOẢN 7 ĐIỀU 7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2720/QĐ-BCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 1592/CV-TCLĐ ngày 27 tháng 10 năm 2005);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2720/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đá qúy và Vàng Hà Nội như sau:

“4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là: 9.000.000.000 đồng, tương ứng với 900.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 362.300 cổ phần, chiếm 40,25% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 251.900 cổ phần, chiếm 27,99% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 285.800 cổ phần, chiếm 31,76% vốn điều lệ”

“6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 168 lao động trong doanh nghiệp là 251.900 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp”

“7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 172 người;

- Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 87 người;

- Tổng số lao động dôi dư: 85 người. Trong đó, theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP: 79 người, theo Bộ Luật Lao động: 09 người”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ LĐTB và XH;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND TP Hà Nội;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Xuân Khu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3592/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3592/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2005
Ngày hiệu lực28/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3592/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 3592/QĐ-BCN phương án chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty Cổ phần sửa đổi Quyết định 2720/QĐ-BCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3592/QĐ-BCN phương án chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty Cổ phần sửa đổi Quyết định 2720/QĐ-BCN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3592/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành28/10/2005
        Ngày hiệu lực28/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3592/QĐ-BCN phương án chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty Cổ phần sửa đổi Quyết định 2720/QĐ-BCN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3592/QĐ-BCN phương án chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty Cổ phần sửa đổi Quyết định 2720/QĐ-BCN

           • 28/10/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực