Quyết định 3593/QĐ-UBND

Quyết định 3593/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 2346/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 2346/QĐ-UBND Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3593/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2346/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHỐI NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kết luận kiểm tra số 80/KL-KTrVB ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đối với Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 772/TTr-SNV ngày 25 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ.

Lý do: Thực hiện Kết luận kiểm tra số 80/KL-KTrVB ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3593/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3593/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3593/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 2346/QĐ-UBND Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 2346/QĐ-UBND Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3593/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýVõ Thành Thống
       Ngày ban hành28/12/2017
       Ngày hiệu lực28/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 2346/QĐ-UBND Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 2346/QĐ-UBND Cần Thơ

            • 28/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực