Quyết định 3595/QĐ-UBND

Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2009 về chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền Giang đến năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2009 phát triển thương mại điện tử Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3595/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 107/2006/TT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, trong đó lưu ý các địa phương “Bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Thương mại”;

Căn cứ Chỉ thị số 14/2006/CT-BTM ngày 06/12/2006 của Bộ Thương mại về việc triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 30/07/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 4137/BCT-TMĐT ngày 20/05/2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn Sở Công Thương triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 866/TTr-SCT ngày 28 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền Giang đến năm 2015.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3595/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2009
Ngày hiệu lực02/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2009 phát triển thương mại điện tử Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2009 phát triển thương mại điện tử Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3595/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Trung
        Ngày ban hành02/10/2009
        Ngày hiệu lực02/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2009 phát triển thương mại điện tử Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2009 phát triển thương mại điện tử Tiền Giang

            • 02/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực