Quyết định 3598/QĐ-UBND

Quyết định 3598/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 3598/QĐ-UBND 2019 Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3598/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2295/TTr-SGDĐT ngày 14/8/2019 về việc ban hành Quyết định Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I, ngày kết thúc học kỳ II và ngày kết thúc năm học.

3. Ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

4. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

5. Các ngày nghỉ lễ, tết.

6. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

7. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ lễ hội truyền thống địa phương).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 cho từng ngành học, bậc học. Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Đối với cấp mầm non và cấp tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

2. Đối với cấp THCS và cấp trung học phổ thông (THPT), có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tun, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

3. Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

4. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng.

5. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm (Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo đến các đơn vị, trường học sau khi có văn bản hướng dẫn của UBND thành phố).

Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Tựu trường vào ngày 30/8/2019.

2. Tổ chức khai ging vào ngày 05/9/2019.

3. Kết thúc học kỳ I: Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT) trước ngày 28/12/2019; cấp mầm non, tiểu học trước ngày 08/01/2020; cấp THCS, THPT trước ngày 15/01/2020.

4. Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập (kết thúc học kỳ II): Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT), cấp mầm non, tiểu học trước ngày 25/5/2020; cấp THCS, THPT trước ngày 31/5/2020.

5. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

6. Thi THPT quốc gia năm 2020, thi chọn học sinh giỏi quốc gia các cấp học (UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020.

8. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong các trường hợp thiên tai, thời tiết quá khắc nghiệt và bố trí học bù; bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ Quyết đnh thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ GDĐT (b/c);
- TTTU, TTHĐNDTP (b/c);
- CT và các PCTUBNDTP (b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Lưu: VT, VHXH, SGDĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3598/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3598/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3598/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3598/QĐ-UBND 2019 Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3598/QĐ-UBND 2019 Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3598/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýLê Trung Chinh
        Ngày ban hành15/08/2019
        Ngày hiệu lực15/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3598/QĐ-UBND 2019 Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3598/QĐ-UBND 2019 Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non Đà Nẵng

           • 15/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực