Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2019/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 10 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4392/TTr-STC ngày 01 tháng 11 năm 2019; Báo cáo s 299/BC-STP ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách (Có danh sách văn bản kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu: VT, KT, NC, TH.
Tuanle/QĐ.T
11/60b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

DANH MỤC

BÃI BỎ 10 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT

Tên loi văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

1

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 31/7/2010

Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

2

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011

Về việc miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011

Về việc điều chnh tỷ lệ trích cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước

4

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011

Ban hành Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

5

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Về việc điều chỉnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6

Quyết định

43/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

Về việc Quy định giá cho thuê nhà ở học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

7

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

Về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

8

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Ban hành Quy định tỷ lệ (%) mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

9

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013

Đính chính Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh về Quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối vi ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

10

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thái Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2019
Ngày hiệu lực28/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýVũ Hồng Bắc
       Ngày ban hành18/11/2019
       Ngày hiệu lực28/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính Thái Nguyên

           • 18/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực