Quyết định 360/QĐ-TTg

Quyết định 360/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 360/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 360/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến chính sách nhà ở.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện Luật Nhà ở và các chính sách liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở trên phạm vi toàn quốc.

2. Chỉ đạo thống nhất việc triển khai các chủ trương, chính sách về nhà ở trên phạm vi cả nước. Đôn đốc, hướng dẫn các Bộ,ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở.

3. Hội đồng việc thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật về nhà ở.

4. Kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở tại các Bộ, ngành và địa phương. Định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách nhà ở và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về nhà ở phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

5. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đình chỉ việc thi hành các văn bản liên quan đến nhà ở do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trái với quy định của pháp luật về nhà ở.

Điều 3. Thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Các Ủy viên gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thứ trưởng các Bộ: Bộ Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Mời 01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 01 Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương mặt Trận Tổ quốc Việt Nam làm Ủy viên.

5. Giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm có: Tổ Chuyên gia liên ngành và Tổ Thư ký do Trưởng Ban quyết định thành lập. Tổ Chuyên gia liên ngành gồm một số chuyên viên của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng.

3. Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại trụ sở Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên gia liên ngành và Tổ Thư ký thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên gia liên ngành, Tổ Thư ký được hưởng phụ cấp làm việc kiêm nhiệm theo chế độ hiện hành.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo.
- Lưu: Văn thư, CN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 360/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu360/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực04/04/2008
Ngày công báo15/04/2008
Số công báoTừ số 231 đến số 232
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 360/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 360/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 360/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu360/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực04/04/2008
        Ngày công báo15/04/2008
        Số công báoTừ số 231 đến số 232
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 360/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 360/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở

           • 04/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực