Quyết định 3601/QĐ-UBND

Quyết định 3601/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi quy định về quản lý dạy thêm học thêm chương trình phổ thông và bổ túc văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 38/2007/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 3601/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi quy định quản lý dạy học thêm Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3601/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2007/QĐ-UBND NGÀY 5/7/2007 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG VÀ BỔ TÚC VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm học thêm;

Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 5/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm chương trình phổ thông và bổ túc văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo tại Tờ trình số 904/TTr-SGD&ĐT ngày 25/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 7 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 5/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm chương trình phổ thông và bổ túc văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

- Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi nhận được kế hoạch hoặc hồ sơ đề nghị mở lớp dạy thêm, cấp có thẩm quyền phải có ý kiến đồng ý hay không đồng ý, phê duyệt kế hoạch dạy thêm của các nhà trường, cấp giấy phép mở lớp dạy thêm cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kịên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo đúng Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 5/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3601/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3601/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2010
Ngày hiệu lực30/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3601/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3601/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi quy định quản lý dạy học thêm Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3601/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi quy định quản lý dạy học thêm Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3601/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrần Ngọc Tư
        Ngày ban hành30/11/2010
        Ngày hiệu lực30/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3601/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi quy định quản lý dạy học thêm Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3601/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi quy định quản lý dạy học thêm Vĩnh Phúc

            • 30/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực