Quyết định 3604/QĐ-CT

Quyết định 3604/QĐ-CT năm 2015 về lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3604/QĐ-CT doanh nghiệp thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử xác thực cơ quan thuế Hồ Chí Minh


TNG CỤC THU
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3604/QĐ-CT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

Căn cứ Công văn số 3435/TCT-CNTT ngày 24/8/2015 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-CT ngày 31/8/2015 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

Căn cứ Tờ trình ngày 16/9/2015 của phòng Kiểm tra thuế số 1 về việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lựa chọn 04 doanh nghiệp có tên theo danh sách đính kèm thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Điều 2. Các doanh nghiệp nêu trên thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn tuân thủ theo các quy định về thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng: Tổ chức cán bộ, Hành chính - Lưu trữ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
Tổng cục Thuế;
- BLĐ Cục (để báo cáo);
- Phòng TTHT (đăng website);
-
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu HC-LT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ
(kèm theo Quyết định số 3604/QĐ-CT ngày 17/9/2015 của Cục Thuế)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp

Mô hình triển khai

1

Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT

261-263 Khánh Hội, phường 05, quận 4, TP.HCM

Phân tán

2

Công ty TNHH Huỳnh Kim

108 Tô Hiến Thành Quận 10, Tp.HCM

Tập trung

3

Công ty TNHH Thương mại và Sản xut Ngọc Tân Kiên

481 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân

Tập trung

4

Công ty TNHH Giấy Xuân Mai

Lô C6 Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè

Tập trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3604/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3604/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3604/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 3604/QĐ-CT doanh nghiệp thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử xác thực cơ quan thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3604/QĐ-CT doanh nghiệp thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử xác thực cơ quan thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3604/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đình Tấn
        Ngày ban hành17/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3604/QĐ-CT doanh nghiệp thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử xác thực cơ quan thuế Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3604/QĐ-CT doanh nghiệp thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử xác thực cơ quan thuế Hồ Chí Minh

            • 17/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực