Quyết định 3608/QĐ-UBND

Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2006 duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3608/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3608/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG ĐƯỜNG MÃ LÒ, QUẬN BÌNH TÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước;
Căn cứ Quyết định số 4054/QĐ-UB ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân;
Xét Tờ trình số 437/TT-BQLDA ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Tân về việc điều chỉnh dự án Nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân và ý kiến của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tại Công văn số 44/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 3690/KHĐT-XD ngày 18 tháng 7 năm 2006
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân với nội dung chủ yếu như sau:

Tổng vốn đầu tư : 93.941 triệu đồng.

Trong đó:

+ Xây lắp: 46.071 triệu đồng.

+ Kiến thiết cơ bản khác: 3.919 triệu đồng.

+ Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 38.472 triệu đồng.

+ Dự phòng phí: 4.999 triệu đồng.

+ Di dời điện: 480 triệu đồng.

Nguồn vốn:

+ Ngân sách thành phố: 65.843 triệu đồng.

+ Quận Bình Tân vận động nhân dân đóng góp quyền sử dụng đất không nhận tiền bồi thường: 28.098 triệu đồng.

Các nội dung khác không đề cập, vẫn giữ nguyên tại Quyết định số 4054/QĐ-UB ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Tân và Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3608/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3608/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2006
Ngày hiệu lực17/08/2006
Ngày công báo31/08/2006
Số công báoSố 28
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3608/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3608/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3608/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3608/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành07/08/2006
        Ngày hiệu lực17/08/2006
        Ngày công báo31/08/2006
        Số công báoSố 28
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3608/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3608/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân

            • 07/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực