Quyết định 361/QĐ-BYT

Quyết định 361/QĐ-BYT năm 2014 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 361/QĐ-BYT 2014 tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán điều trị các bệnh cơ xương khớp


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Lut khám bệnh, cha bnh năm 2009;

Căn cứ Ngh định s 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 ca Cnh Ph quy định chức năng, nhim v, quyền hạn và cơ cấu t chc ca B Y tế;

Theo đngh ca Cc trưng Cc Qun lý Khám, chữa bnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này tài liu chuyên môn ng dn chn đoán điều tr các bnh xương khp”.

Điều 2. Tài liệu Hưng dn chn đoán và điu tr các bnh xương khpban hành kèm theo Quyết định này được áp dng ti các cơ s khám bnh, cha bnh.

Căn cứ vào tài liệu này và điu kin cụ th ca đơn v, Giám đc s khám bnh, cha bnh xây dựng ban hành tài liu ng dn chn đoán và điều tr các bnh cơ xương khp phù hợp đ thc hin tại đơn v.

Điều 3. Quyết đnh này hiu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn png B, Chánh Thanh tra B, Cc trưởng Cc Quản lý Khám, cha bnh, Cc trưng và V trưng các Cc, Vụ   thuc Bộ Y tế, Giám đc các bnh vin, vin có giưng bnh trc thuc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành ph trc thuc trung ương, Th trưng Y tế các B, Ngành và Th trưng các đơn v liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 4;
- Btrưng Bộ Y tế (đb/c);
- Các Thtrưng BYT;
- Bảo hiểm Xã hi Việt Nam (để phối hp);
- Cổng thông tin điện tBYT;
- Website Cc KCB;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 361/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu361/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 361/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 361/QĐ-BYT 2014 tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán điều trị các bệnh cơ xương khớp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 361/QĐ-BYT 2014 tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán điều trị các bệnh cơ xương khớp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu361/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực25/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 361/QĐ-BYT 2014 tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán điều trị các bệnh cơ xương khớp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 361/QĐ-BYT 2014 tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán điều trị các bệnh cơ xương khớp

            • 25/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực