Quyết định 3615/QĐ-BQP

Quyết định 3615/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 3615/QĐ-BQP 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực chính sách


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3615/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn c Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quc phòng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng, gồm:

Thủ tục về hồ sơ và trách nhiệm thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, 9 tại Quyết định số 2452/QĐ-BQP ngày 27/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tục thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Quân đội tại Quyết định số 2693/QĐ-BQP ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ tại Quyết định số 2579/QĐ-BQP ngày 09/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Quc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Btrưng BQP;
- Đ/c Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;
- Đ/c Tổng TMT - Thứ trưởng BQP;
- Các đồng chí Thứ trưởng BQP;
- Các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Văn phòng Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Vụ Pháp chế/BQP, Cục Chính sách/TCCT;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
Cổng TTĐTBQP;
- Lưu: VT, CCHC, T
156.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-BQP ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp xã

1

B-BQP-105670-TT

Hồ sơ và trách nhiệm thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít ngưi thuộc Quân khu 7, 9

Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

(Thông tư liên tịch số 190/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ v chế độ đi với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, 9 quy định thủ tục hành chính bị bãi bỏ)

Chính sách

UBND xã, phường

2

B-BQP-260565-TT

Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ

Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(Thông tư liên tịch số 66/2017/TTLT-BQP-BTC ngày 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quy định thủ tục hành chính bị bãi bỏ)

Chính sách

UBND xã, phường

3

B-BQP-209605-TT

Thủ tục thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu trong Quân đội

Thông tư số 154/2016/TT-BQP ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng

(Thông tư số 50/2012/TT-BQP ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Quân đội quy đnh thủ tục hành chính bị bãi bỏ)

Chính sách

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Quân đội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3615/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3615/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2019
Ngày hiệu lực22/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3615/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 3615/QĐ-BQP 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực chính sách


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3615/QĐ-BQP 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực chính sách
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3615/QĐ-BQP
     Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
     Người kýNgô Xuân Lịch
     Ngày ban hành22/08/2019
     Ngày hiệu lực22/08/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3615/QĐ-BQP 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực chính sách

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3615/QĐ-BQP 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực chính sách

         • 22/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực