Quyết định 362/QĐ-BKHĐT

Quyết định 362/QĐ-BKHĐT năm 2011 về khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 362/QĐ-BKHĐT khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG KHỐI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BKH ngày 16/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng “Cờ thi đua của Bộ” và “Bằng khen của Bộ trưởng” cho các tập thể và cá nhân thuộc các Sở Kế hoạch và Đầu tư.

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2009 - 2010”

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí khen thưởng do các đơn vị tự chi.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các Sở KH&ĐT (trích DS theo đơn vị);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT (3 bản).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG “BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG” NĂM 2010
(KHỐI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ)
(Kèm theo Quyết định số 362/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2011)

Số TT

Tên đơn vị, cá nhân

Chức vụ, chức danh

 

ĐẮK NÔNG

 

1

Tập thể Sở

 

2

Phòng TC-KH huyện Cư Jút

 

3

Ông Nguyễn Ngọc Thạch

Trưởng phòng Tổng hợp

4

Ông Nguyễn Thăng Long

Trưởng phòng TC-KH thị xã Gia Nghĩa

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “CỜ THI ĐUA CỦA BỘ” NĂM 2010
(KHỐI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ)
(Kèm theo Quyết định số 362/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2011)

STT

Tên đơn vị, cá nhân

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

* Tổng số: 8 Cờ thi đua của Bộ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 362/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu362/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2011
Ngày hiệu lực21/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 362/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 362/QĐ-BKHĐT khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 362/QĐ-BKHĐT khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu362/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVõ Hồng Phúc
        Ngày ban hành21/03/2011
        Ngày hiệu lực21/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 362/QĐ-BKHĐT khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 362/QĐ-BKHĐT khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư

            • 21/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực