Quyết định 362/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 362/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án "Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế bệnh sán lá gan lớn trong chăn nuôi bò ở đồng bằng sông Hồng Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 362/QĐ-BNN-HTQT Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 362/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI KINH TẾ VÀ TÍNH KHẢ THI KHỐNG CHẾ BỆNH SÁN LÁ GAN LỚN TRONG CHĂN NUÔI BÒ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 4/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa kỳ về viện trợ hàng hóa nông nghiệp theo đạo luật lương thực vì tiến bộ, ký ngày 30/08/2004;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án và Quyết định số 1050/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/04/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế bệnh sán lá gan lớn trong chăn nuôi bò ở đồng bằng sông Hồng Việt Nam”;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Thú y tại công văn số 47/VTY ngày 17/02/2012 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế bệnh sán lá gan lớn trong chăn nuôi bò ở đồng bằng sông Hồng Việt Nam”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế bệnh sán lá gan lớn trong chăn nuôi bò ở đồng bằng sông Hồng Việt Nam” quy định tại Quyết định số 1050/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/04/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau: thời gian thực hiện trong 42 tháng (từ tháng 01/2009 đến tháng 06/2012). Kinh phí thực hiện dự án không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Viện trưởng Viện Thú y và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Thú y;
- Các Viện Thú y, KHNN Việt Nam;
- Lưu VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 362/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu362/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2012
Ngày hiệu lực29/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 362/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 362/QĐ-BNN-HTQT Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 362/QĐ-BNN-HTQT Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu362/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành29/02/2012
        Ngày hiệu lực29/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 362/QĐ-BNN-HTQT Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 362/QĐ-BNN-HTQT Đánh giá thiệt hại kinh tế và tính khả thi khống chế

            • 29/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực